Tilsyn

Her finner du en oversikt over rapporter fra tilsyn Strålevernet har gjennomført.

Når tilsynet er lukket vil det komme opp en grå boks med teksten «tilsynet er lukket». Statens strålevern lukker tilsynet når virksomhetens praksis er tråd med regelverket, dvs. når eventuelle avvik er rettet.

Tilsyn Kategori Dato ▼
Halliburton AS 16.05.2018 Industri 13.09.2018
ConocoPhillips Skandinavia AS 16.05.2018 Industri 13.09.2018
Schlumberger Norge AS 15.05.2018 Industri 17.08.2018
Aker Solutions AS avd. Stavanger 14.05.2018 Industri 17.08.2018
Sykehuset Vestfold HF, Radiologisk avdeling, 15.06-2018 Medisin 05.08.2018
Sykehuset Telemark HF 13. – 15. februar 2018 Medisin 04.06.2018
Forsvarets forskningsinstitutt 17. april 2018 Miljø 04.06.2018
Norsk medisinsk syklotronsenter 10. april 2018 Miljø 04.06.2018
Sykehuset Telemark Skien HF 13.-15. februar 2018 Miljø 22.05.2018
Ole & Peder Ødegaard AS, Borge pukkverk deponi 12.04.2018 Industri 07.05.2018