Søkeresultat for stikkord "Radioaktivitet i marint miljø" (59 treff)

Artikler

  • Tabellen det lenkes til på denne siden viser laveste og høyeste målte verdi av cesium-137 i sjømat, delt opp per art og havområde.

  • Nivåa av radioaktivitet i fisk blir overvaka for å sikre at fisken er trygg for norske forbrukarar og andre land som importerer han. Konsentrasjonane av radioaktive stoff i fisk frå norske hav- og kystområde i dag er låge og inneber ikkje nokon helse…

  • Nivåene av radioaktivitet overvåkes i ulike typer skalldyr langs norskekysten. Vi finner noe høyere nivåer av technetium-99 i hummer enn i andre arter, men nivåene er likevel lave og utgjør ingen helsefare.

  • Strålevernet koordinerer årlige målinger av mange radioaktive stoffer i sjøvann og sedimenter langs norskekysten og i nære havområder. Det er flere kilder til radioaktiv forurensning i norske farvann, men nivåene i havet er generelt lave.

  • Tang brukes som en indikator for hvor mye radioaktiv forurensning som finnes i norske farvann. Konsentrasjonen av menneskeskapte radioaktive stoffer i tang langs norskekysten viser en nedadgående trend.

Nyheter

Dokumenter