Søkeresultat for stikkord "Atomberedskap" (174 treff)

Artikler

 • Jodtabletter er et aktuelt tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod for å beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen. Risikoen for slik kreft er størst hos barn, unge, gravide og ammende og denne målgruppen kan derfor bli anbefalt å ta …

 • En konflikt mellom USA og Nord-Korea hvor atomvåpen blir tatt i bruk, vil kunne koste svært mange menneskeliv og gi enorme globale økonomiske og politiske konsekvenser.

 • Radioaktiv forurensning eller stråling kan gi helseskader. Ved en atomhendelse, hvor radioaktive stoffer blir spredt eller befolkningen på andre måter blir utsatt for stråling, vil  Kriseutvalget for atomberedskap iverksette tiltak for å reduse…

 • Atomberedskap

  (23.09.2015)

  Atomberedskapen i Norge har utgangspunkt i erfaringene fra Tsjernobyl-ulykken i 1986, som er ansett som den verste atomhendelsen til dags dato.

 • Daglig beredskap

  (18.06.2014)

  Strålevernet følgjer utviklinga i trusselbildet og overvakar kontinuerlig radioaktivitet i miljøet for å handtere kriser best mogleg.

 • Varsling

  (13.12.2013)

  Statens strålevern har en døgnoperativ vakttelefontjeneste for varsling om strålingsrelaterte hendelser eller ulykker: telefon: 67 16 26 00.

 • Organiseringen av atomberedskapen i Norge er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap. Kriseutvalget består av representanter fra sentrale myndigheter som har et spesielt ansvar i håndteringen av en atomhendelse. Det er Kriseutvalget som er a…

Nyheter

Dokumenter