Laboratoriene

Strålevernet har laboratorier for måling av optisk stråling, radioaktivitet og for kalibrering av detektorer for dosimetri innen strålevern og medisinsk strålebruk. Våre målinger kvalitetssikres gjennom deltagelse i sammenligningsmålinger der våre resultater sammenlignes med andre laboratorier rundt i Europa. Det er viktig for Strålevernet å ha høy målekompetanse både for å kunne gjennomføre kartlegging av strålingsnivåer i samfunnet og miljøet, i beredskapssammenheng og for å vurdere kvaliteten på andres resultater. Vi har et nasjonalt ansvar i å bistå myndigheter og være rådgivende organ for befolkningen og næringslivet.


 • Laboratoriene på Nordområdeseksjonen

  Laboratoriene på Nordområdeseksjonen

  Nordområdeseksjonens laboratorier består av en rekke avanserte instrumenter som måler radioaktivitet i prøver med alfa-, beta- og gammaemitterende nuklider.

  Les mer »
 • Beredskapslaboratoriet

  Beredskapslaboratoriet

  Beredskapslaboratoriet ved Statens strålevern har som oppgåve å sørgje for at det finst instrumentering, kompetanse og prosedyrar for å bestemme strålingsnivå, aktivitet og andre typar av oppgåver som er nødvendige ved ulike beredskapshendingar med r…

  Les mer »
 • Miljølaboratoriet

  Miljølaboratoriet

  Strålevernet sine miljølaboratorium har gode lokale med eigna instrumentering for å utføre målingar av ei rekkje forskjellige typar radioaktive stoff.

  Les mer »
 • Dosimetrilaboratoriet

  Dosimetrilaboratoriet

  Dosimetrilaboratoriet på Strålevernet skal dekke vårt nasjonale dosimetri behov innen stråleterapi, røntgendiagnostikk og strålevern. Vi yter kalibreringstjenester og er det eneste i sitt slag i Norge. Vi tar også måleoppdrag i referansedosimetri, do…

  Les mer »