Atomsikkerheit og kjernekraft

Strålevernet fører tilsyn med sikkerheita ved norske atomanlegg: dei to forskingsreaktorane ved Kjeller nær Lillestrøm og i Halden, og avfallsdeponiet i Himdalen i Akershus. Tilsynsansvaret omfattar også tilsyn med transport av radioaktive stoff til og frå anlegga i tillegg til behandling og lagring av radioaktivt avfall.
Strålevernet er i tillegg ansvarleg for safeguards i Noreg. Med safeguards meiner ein kontroll med nukleært materiale som blant anna kan brukast til å lage atomvåpen.
 • Safeguards, ikkje-spreiing og fysisk vern

  Safeguards, ikkje-spreiing og fysisk vern

  Med safeguards er det meint kontroll med nukleært materiale som blant anna kan brukast til å lage atomvåpen. Materiale som blir rekna som nukleært, er uran (både opprika, naturleg og utarma), plutonium og thorium. Statens strålevern er ansvarleg for …

  Les mer »
 • Norske atomanlegg

  Norske atomanlegg

  Strålevernet fører tilsyn med sikkerheita ved norske atomanlegg: dei to forskingsreaktorane ved Kjeller nær Lillestrøm og i Halden, og avfallsdeponiet i Himdalen i Akershus. Alle tre er drivne av Institutt for energiteknikk. Tilsynsansvaret omfattar …

  Les mer »
 • Reaktortyper og reaktorsikkerhet

  Reaktortyper og reaktorsikkerhet

  Her finn du ei oversikt over dei mest vanlege reaktortypane.

  Les mer »
 • Brenselssyklusen

  Brenselssyklusen

  Brenselssyklusen – vegen frå uranmalm blir henta fram frå gruvene, via bruken av brenselet i reaktorane, reprosessering, til det brukte brenselet blir sluttlagra (deponert) i fjellet.

  Les mer »