Skip Navigation Links
Forside
Dagsverdier
Årsverdier
Logg inn


Tabellen gir målt UV-indeks og dose i enheter MED for valgt dag

Dato:  

DatoStasjon9-1111-1414-17Snitt9-1111-1414-17Sum
24/05/2015Bergen0,5   0,5   
24/05/2015Blindern1   0,9   
24/05/2015Finse2,6   2,2   
24/05/2015Kise1,3   1,2   
24/05/2015Landvik1,4   1,2   
24/05/2015Trondheim1,2   1   
24/05/2015Østerås1   0,8   
 
Kolonnene i tabellen viser:
  • Gjennomsnittlig UV-indeks for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
  • Gjennomsnittlig UV-indeks for alle intervallene, dvs. 09-17.
  • UV-dose gitt i MED for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
  • Sum dose i MED for alle intervallene, dvs. 09-17.