Tilsyn

Her finner du en oversikt over rapporter fra tilsyn Strålevernet har gjennomført.

Når tilsynet er lukket vil det komme opp en grå boks med teksten «tilsynet er lukket». Statens strålevern lukker tilsynet når virksomhetens praksis er tråd med regelverket, dvs. når eventuelle avvik er rettet.

Tilsyn Kategori Dato ▼
Aksjonsuke ved 18 radiologiske virksomheter - 8.-15. november 2016 Medisin 13.02.2017
Statoil – Troll B 13.-15. juni 2016 Industri 27.01.2017
Oslo kommune, miljødivisjonen Bymiljøetaten, 2.09.2016 Industri 26.01.2017
Bilfinger ved Herøya Industripark 22.09.2016 Industri 26.01.2017
STS Engineering AS - 23. november 2016 Industri 26.01.2017
Senior Engineering - 23. november 2016 Industri 26.01.2017
STM Inspection AS - 22. november 2016 Industri 26.01.2017
Triens AS - 22. november 2016 Industri 26.01.2017
Helse Førde HF - 20.-21. september 2016 Miljø 04.01.2017
Drammen sykehus, kirurgisk avd. 6.-7.04.2016 Medisin 19.12.2016