Tilsyn

Her finner du en oversikt over rapporter fra tilsyn Strålevernet har gjennomført.

Når tilsynet er lukket vil det komme opp en grå boks med teksten «tilsynet er lukket». Statens strålevern lukker tilsynet når virksomhetens praksis er tråd med regelverket, dvs. når eventuelle avvik er rettet.

Tilsyn Kategori Dato ▼
Universitetssykehus HF - Ullevål og Rikshospitalet, 29. nov-2. des 2016 Medisin 10.03.2017
IFE Halden, 25. oktober-25. november 2016 Nukleær 24.02.2017
IFE Kjeller, 23. november 2016 Nukleær 24.02.2017
IFE, 26. oktober 2016 Nukleær 24.02.2017
IFE Halden, 26. oktober 2016 Nukleær 24.02.2017
IFE Kjeller, 1. juli 2016 Nukleær 24.02.2017
IFE Kjeller, 8.-9. juni 2016 Nukleær 24.02.2017
IFE Halden 6.-7. juni 2016 Nukleær 24.02.2017
IFE Halden, 3. juni 2016 Nukleær 24.02.2017
IFE Kjeller, 1. juni 2016 Nukleær 24.02.2017