Høringer og tillatelser

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall trådte i kraft 1. januar 2011. En følge av dette var at alle som driver virksomhet som medfører eller kan medføre radioaktiv forurensning måtte søke Statens strålevern om tillatelse til dette.

På denne siden finner du:

  • Tillatelse samt søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i de sakene der det er gitt tillatelse.
  • Søknadsdokumenter som er lagt ut på høring i saker som ikke er ferdigbehandlet enda.
Høringer og tillatelser Emne Dato ▼ Status
A/S Norske Shell søker om endring av tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i produsert vann fra Draugen-feltet Radioaktive utslipp 05.04.2017 Til høring
Ole & Peder Ødegaard A/S og Norsk Gjenvinning m3 AS søker om tillatelse til mottak og håndtering av gruveavfall med radioaktive stoffer ved Borge avfallsdeponi Radioaktivt avfall 09.02.2017 Til høring
NOAH AS søker om tillatelse til deponering av alunskifer Alunskifer 08.02.2017 Til høring
Aker BP ASA søker om tillatelse til injeksjon og utslipp av radioaktive stoffer i produsert vann ved Ivar Aasen-feltet Radioaktive utslipp 06.12.2016 Tillatelse gitt
Statoil Petroleum AS søker om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer i produsert vann fra Gina Krog-feltet Radioaktive utslipp 06.12.2016 Tillatelse gitt
Statoil petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Njord, Norskehavet Radioaktiv forurensning 02.08.2016 Tillatelse gitt
Statoil petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Kristin, Nordsjøen Radioaktiv forurensning 02.08.2016 Tillatelse gitt
Statoil petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Sleipner, Nordsjøen Radioaktiv forurensning 02.08.2016 Tillatelse gitt
Statoil petroleum AS - Tillatelse etter forurensningsloven til radioaktiv forurensning fra Heimdal, Nordsjøen Radioaktiv forurensning 02.08.2016 Tillatelse gitt
Forslag til revidert strålevernforskrift ut på høring Forskrifter 20.06.2016 Til høring