Strøm og høyspent

Samfunnet vårt er i dag avhengig av stabil tilførsel av strøm. Strømmen brukes der folk bor og oppholder seg, noe som innebærer at mange får høyspentanlegg tett innpå seg. Strålevernets oppgave er derfor å forvalte dette fagfeltet slik at eksponeringen holdes så lav som mulig samtidig som behovet for sikker strømforsyning tilfredsstilles.

Det er ikke dokumentert negative helseeffekter ved eksponering fra høyspentlinjer eller transformatorer

 • Automatiske strømmålere

  Automatiske strømmålere

  Innen 1. januar 2019 skal alle husstander i Norge ha installert strømmålere (smartmålere, smartstrøm), hvor avlest strømforbruk automatisk blir overført fra kunde til netteier.

  Les mer »
 • Høyspentledninger og transformatorer

  Høyspentledninger og transformatorer

  Rundt alle strømanlegg oppstår det elektriske og magnetiske felt, som samlet kalles elektromagnetiske felt. Det helsemessige fokuset har vært knyttet til magnetfeltet. I Norge benytter strømnett og elektriske anlegg en frekvens på 50 Hz. Det er ikke …

  Les mer »
 • Strøm og helseeffekter

  Strøm og helseeffekter

  Det er ikke dokumentert noen negative helseeffekter ved eksponering for høyspentanlegg så lenge verdiene er lavere enn grenseverdien som er 200 mikrotesla (µT). Dette gjelder for voksne og barn. I dagliglivet vil ingen bli eksponert for ve…

  Les mer »
 • Informasjon om straum- og høgspentanlegg

  Informasjon om straum- og høgspentanlegg

  Her finn du ei oversikt over kven som informerer om kva når det gjeld straum- og høgspentanlegg.

  Les mer »