Stråleterapi

I behandling av kreft er stråleterapi/strålebehandling ein viktig bit. Føremålet med strålebehandlinga er å kontrollere eller å øydelegge kreftcellene. Stråleterapien vert gitt anten som einaste behandling, eller i kombinasjon med andre behandlingsformer, som kirurgi og/eller kjemoterapi. Behandlinga er lokal, det vil seie at strålinga berre vert retta mot området der kreftcellene er. Hensikta med behandlinga kan vere at pasienten skal verte frisk (kurativ behandling) eller behandlinga kan verte gitt som ein del av symptomforebygging og symptomlindring for pasienten (palliativ behandling).

 • Ekstern strålebehandling

  Ekstern strålebehandling

  Ekstern strålebehandling vert gitt på eit apparat som vert kalla ein lineærakselerator. Denne maskina sender ut røntgenstråling med høg energi.

  Les mer »
 • Individuelt tilpasset strålebehandling

  Individuelt tilpasset strålebehandling

  Strålebehandling er en avansert, teknisk behandlingsform. Hver pasient får sitt eget skreddersydde behandlingsopplegg ut ifra sin diagnose og sykdomstilstand.

  Les mer »
 • Intern strålebehandling

  Intern strålebehandling

  Intern behandling vert på fagspråket kalla brachyterapi. Ved slik terapi vert pasienten behandla med radioaktiv stråling.

  Les mer »
 • Kvalitet og kontroll

  Kvalitet og kontroll

  Det er utarbeidet faglige anbefalinger for hvordan strålebehandlingen skal gis (hvilke pasienter, hvilken behandling til hvilke områder og hvilke stråledoser) for de vanligste kreftdiagnoser og sykdomstilstander.

  Les mer »