Logo Skip Navigation Links
Forside
Solariemodeller
Solarierør og lamper
Forhandler
Logg inn

Linker og viktige dokumenter


kilderegistrering.stralevernet.no for melding av nye eller eksisterende solarievirksomheter


Les om solarier i strålevernloven , i strålevernforskriften og i Veileder 3: Veileder til solarieinnehavere og virksomheter som tilbyr soltimer 


Plakat med advarselstekst, verneregler og solingstider

Plakat 18-årsgrense

Krav til merking

Informasjon om meldeplikt og skjema for melding av nye solariemodeller

Tilsynsskjema

Videoopptak av kurs i solarietilsyn for kommunalt tilsynspersonell


For mer informasjon se Strålevernets solariesider