Logo Skip Navigation Links
Forside
Solariemodeller
Solarierør og lamper
Forhandler
Logg inn

Ikke lenger tillatte solariemodeller

Fra og med 1. januar 2006 er kun solarier som er klassifisert som UV-type 3 tillatt solgt, leid ut eller brukt i virksomhet. Det vil stort sett si solarier som er godkjent for bruk i 1993 eller senere. På listen over tillatte solarier er det oppgitt i kommentarfeltet om solariene er UV-type 3 eller ikke. Linken under viser en oversikt over solariemodeller som ikke tilfredsstiller krav til UV-type 3. Noen av disse gamle modellene er godkjent på nytt med nytt godkjenningsnummer, se tabellen lenger ned på siden.

Oversikt over ikke lenger tillatte solariemodeller

De virksomhetene som fortsatt ønsker å benytte solarier som ikke er klassifisert som UV-type 3, må søke om å få bruke solariene etter nytt regelverk basert på nyere målinger av solariene. Eventuelt kan det søkes om brukstillatelse. Dette vil kunne gis for de fleste solarier, med svake rør (erstatningsrør), og for en periode på 5 år.

Pr. 01.01.2007 er følgende modeller enten oppmålt på nytt, eller vurdert på grunnlag av dokumentasjon, og dermed klassifisert som UV-type 3:
  
 Tabell over solariemodeller som har fått ny godkjenning.
Godkj.nr Navn
GT05-440 Wolff Suveren Økonomi. Ny godkjenning av gamle modeller med godkj.nr. 88-178.
GT05-444 Wolff 24 IG. Ny godkjenning av gamle modeller med godkj.nr. 84/86/87-063.
GT05-445 SLWWA 80... Ny godkjenning av gamle modeller med godkj.nr. 84/85-062.
GT05-446 SSHAS 14 overdel. Ny godkjenning av gamle modeller med godkj.nr. 88-176.
GT05-452 Wolff Ideal. Ny godkjenning av gamle modeller med godkj.nr. 86/91-097 som også har "Ideal" i modellnavnet.
GT06-470 Wolff Elegance Økonomi. Ny godkjenning av gamle modeller med godkj.nr. 91-178.

Merk at modellene over er godkjent med andre rør enn i de opprinnelige godkjenningene og at modellene også har fått nye godkjenningsnumre. Klikk på godkjenningsnummeret for å se modellspesifikasjonen.