Logo Skip Navigation Links
Forside
Solariemodeller
Solarierør og lamper
Forhandler
Logg inn

Ekvivalenskoding av solarierør

I mars 2008 ble det gjennom en ny standard for måling og merking av fluoriserende UV-lamper innført merking av solarierør med en såkalt ekvivalenskode. Denne merkingen har nå begynt å komme på enkelte solarierør og skal være trykket på alle solarierør produsert etter november 2011. Koden forteller om styrken på solarierøret samt hvor stor andel kortbølget UV-stråling røret har. Intensjonen med ekvivalenskodingen er at det skal bli enklere å finne solarierør som har omtrent samme UV-stråling som de rørene solariet ble oppmålt og tillatt brukt med. Eksempelvis kan et 100W rør være merket på følgende vis:

Ekvivalenskode 100-R-29/2.4


Detaljert betyr denne koden at det er et 100W rør, at røret er et reflektorrør, at den totale erythemvektede irradiansen i bølgelengdeintervallet 250-400 nm er 29 mW/m2 samt at forholdet mellom Non melanoma skin cancer-vektet (NMSC) UV under 320 nm og over 320 nm er 2.4.

Hvis en solseng er oppmålt med røret med ekvivalenskoden over, får man et intervall av ekvivalenskoder som er tillatt brukt i denne solariemodellen og som da står oppført i modellspesifikasjonen som:

Ekvivalenskodeintervall 100-R-(22-29)/(2.0-2.8)

Dette betyr at alle 100W reflektorrør hvor det første tallet er mellom 22 og 29 samtidig som det andre tallet er mellom 2.0 og 2.8 er tillatt brukt i denne modellen uavhengig av om rørene står oppført i modellspesifikasjonen eller ikke.

Les mer om krav til ekvivalenskoding.