Logo Skip Navigation Links
Forside
Solariemodeller
Solarierør og lamper
Forhandler
Logg inn

Velkommen til Strålevernets solarieoversikt!

På disse sidene finner du en oversikt over alle solariemodeller som er registrert hos Strålevernet. Solariemodeller som ikke står på listene, er ikke tillatt solgt, leid ut eller brukt. Kun UV-type 3 solarier er tillatt for kosmetisk bruk i Norge, og den som tilbyr solarium har ansvar for at dette er oppfylt.

Den som tilbyr sol til kundene er til enhver tid ansvarlig for at strålingen ikke er for høy, uansett årsak. Dersom tilsyn eller annet viser at strålingen fra et solarium overskrider kravene til UV-type 3, må solstudioet rette feilene og dokumentere at solariemodellen igjen er UV-type 3. Solariemodeller og rørkombinasjoner som viser seg å ikke tilfredsstille UV-type 3, vil bli tatt ut av listene. Informasjon om endringer publiseres på denne nettsiden.
Hvordan finne frem på sidene:
Velg fra menyen Solariemodeller for å søke etter solariemodeller med UV-kilder (rør og lamper).
Velg fra menyen Solarierør og lamper for å finne en spesifikk UV-kilde eller hvilke solariemodeller en gitt kilde kan brukes i. Fra menyvalget Søk etter solarierør finner du også erstatningsrør som kan brukes i alle tillatte solariemodeller.
For solariemodeller som har et ekvivalenskodeintervall i kommentarfeltet, kan det i tillegg til rørene på listen brukes alle rør som har ekvivalenskode innenfor det gitte intervallet, se siden Ekvivalenskoding av rør for mer informasjon.
Viktig informasjon til solarieeiere, klikk her.
For informasjon om håndtering av 18-årsgrensen, les her

Nyheter:
 
Angående solarier som ikke har fått ekvivalenskodeintervall innen fristen
Solarier som ikke har fått ekvivalenskodeintervall innen fristen, får tildelt intervall basert på erstatningsrør (altså svake rør som vi vet gir UV-type 3 i alle tillatte solarier). Disse ekvivalenskodeintervallene vil være:

For «korte» rør som brukes i kombinasjon med/innimellom andre rør (såkalte spagettirør):

   Wattstyrke-O-(2-3)/(0,9-1,2)      Her er wattstyrke 15, 25, 36 eller 55 W mest vanlig.


For alle andre rør (som brukes alene eller i kombinasjon med spagettirørene over):

Rør uten reflektor:
   Wattstyrke-O-(9-15)/(1,9-3,2)    Altså likt UV-kodeintervall for alle rør uten reflektor, uavhengig av wattstyrke.

Reflektorrør:
   Wattstyrke-R-(14-20)/(1,6-2,3)   Altså likt UV-kodeintervall for alle reflektorrør, uavhengig av wattstyrke.

Alle som ønsker andre/sterkere rørtyper enn dette i sine solariemodeller (og som ikke allerede har fått ekvivalenskodeintervall) bes sende melding til Strålevernet for aktuell solariemodell inkl. alle nødvendige vedlegg (jfr side 3 i meldeskjemaet) så snart som mulig og senest innen 1. mai. Meldeskjema finner du på  Strålevernets nettsider.Angående solarierør og ekvivalenskode fram til 1. mai 2014
Pr i dag har alle solarierør som selges påstemplet ekvivalenskode, og alle nye solariemodeller har fått et ekvivalenskodeintervall. Fra og med 1. mai 2014 må alle solariemodeller ha fått et slikt intervall. I overgangstiden frem til 1. mai 2014 vil Strålevernet la listene over tillatte rør for de ulike modellene uten ekvivalenskodeintervall forbli uendret. Ingen av disse rørene har angitt ekvivalenskode, og disse kodene vil heller ikke bli føyd til. Dette er et dilemma for både de som skal kjøpe og selge rør, og kommuneansatte som skal kontrollere at rørene er tillatte i aktuell solariemodell.

For å løse problemet, har Strålevernet besluttet at vi i overgangsperioden fram til 1. mai 2014 aksepterer at det benyttes rør som er påstemplet ekvivalenskode så lenge rørnavnet stemmer med det som er spesifisert i våre lister for aktuell modell, og så lenge ingen målinger eller annet tilsier at kravet til UV-type 3 ikke er oppfylt. Dersom rør viser seg å være for sterke, vil røret umiddelbart bli fjernet fra våre lister.

Vær oppmerksom på at det forekommer at rør med samme navn er påstemplet ulike ekvivalenskoder, så her må alle være på vakt og ikke ukritisk sette inn rør selv om rørnavnet er rett.

2014:
12. mars     Solariemodellene Ergoline Inspiration 500 Smart Performance Dynamic Power og Ergoline Inspiration 600 Dynamic Performance er tillatt brukt.
11. mars     Solariemodellene Ergoline Prestige 1000/1200/1400 Intelligent Performance er tillatt brukt.
27. februar     Solariemodellene Hapro Topaz 24/1 Combi og Hapro Topaz 10 V er tillatt brukt.
30. januar     Solariemodellene Soltron XXL-110 Blueberry Blues Dynamic Power og Megasun Tower Optima er tillatt brukt.
2013:
12. desember     Solariemodellen Hapro Summer Glow HB 404 er tillatt brukt.

Vis alle nyheter