Logo Skip Navigation Links
Forside
Solariemodeller
Solarierør og lamper
Forhandler
Logg inn

Håndtering av 18-års aldersgrense frem til betjeningskravet trer i kraft

18-års aldersgrense for solarier gjelder fra 1. juli 2012, mens kravet til betjening nå er utsatt til 1. januar 2015 slik at bl.a. alternative løsninger for å håndheve 18-årsgrensen kan utredes.


Strålevernet har i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet kommet frem til en tolkning for hvordan aldersgrensen kan håndheves i ubetjente studioer frem til betjeningskravet trer i kraft:

Forbudet mot å tilby solarier til kosmetisk formål til de under 18 år innebærer at virksomhetene må informere kundene sine om forbudet på en effektiv måte. Strålevernet vil legge til grunn at ubetjente virksomhetene oppfyller denne informasjonsplikten dersom de plasserer en plakat med informasjon om aldersgrensen slik at kundene lett kan se denne. I forbindelse med tilsyn, må virksomhetene kunne dokumentere at de gir effektiv informasjon om forbudet. Dersom de ikke gjør det, vil tilsynsmyndighetene gi pålegg om å iverksette og dokumentere effektive informasjonstiltak, f. eks. i form av en plakat som beskrevet. Hvis pålegget ikke oppfylles innen en gitt frist (fristen vil være relativt kort), vil tvangsmulkt benyttes som pressmiddel.

Departementet ser i utgangspunktet på aldersgrensen, uten betjeningskravet, som et virkemiddel for å gi et viktig signal til befolkningen. Som en følge av at departementet har laget et skille mellom innføringen av 18-årsgrensen og betjeningskravet vil ikke Strålevernet i første omgang politianmelde virksomheter for uaktsomt brudd på bestemmelsen om 18-års aldersgrense. Men dersom det oppdages tilfeller der det åpenbart er solarieeiers hensikt/formål å tilby soltimer til personer under 18 år vil politianmeldelse være en egnet sanksjon. Fra 1. januar 2015 når krav om kompetent betjening trer i kraft vil politianmeldelse også være en egnet sanksjon.

Strålevernet har i samråd med Norsk solarieforening utarbeidet en nedlastbar plakat som kan brukes i informasjonsøyemed.

Plakatene kan du laste ned her:
Plakat 18-årsgrense.