Logo Skip Navigation Links
Forside
Solariemodeller
Solarierør og lamper
Forhandler
Logg inn

Velkommen til Strålevernets solarieoversikt!

På disse sidene finner du en oversikt over alle solariemodeller som er registrert hos Strålevernet. Solariemodeller som ikke står på listen, er ikke tillatt solgt, leid ut eller brukt. Kun UV-type 3 solarier er tillatt for kosmetisk bruk i Norge, og den som tilbyr solarium har ansvar for at dette er oppfylt.

Den som tilbyr sol til kundene er til enhver tid ansvarlig for at strålingen ikke er for høy, uansett årsak. Dersom tilsyn eller annet viser at strålingen fra et solarium overskrider kravene til UV-type 3, må solstudioet rette feilene og dokumentere at solariemodellen igjen er UV-type 3. Solariemodeller og rør-/lampekombinasjoner som viser seg å ikke tilfredsstille UV-type 3, vil bli tatt ut av listen. Informasjon om endringer publiseres på denne nettsiden.

Vær oppmerksom på at solariemodellene på listen kun er kontrollert om de tilfredsstiller kravene i strålevernforskriften, og at kravene i strålevernforskriften kommer i tillegg til krav i andre forskrifter solariet skal oppfylle.

Ekvivalenskoding
Fra 1. mai 2014 er det kun lov å benytte rør som har påstemplet ekvivalenskode, og alle solarier skal ha ekvivalenskodeintervall. Solariemodellene på denne oversikten er derfor nå kun spesifisert med ekvivalenskodeintervall og/eller navn på høytrykkslamper, samt nødvendig ballast, filtre etc. Se StrålevernInfo 3:2014 "Ekvivalenskoding -en ny måte å angi tillatte rørtyper på" for mer informasjon.

For modeller som ikke er målt opp med rør med ekvivalenskode, er ekvivalenskodeintervaller tildelt ut fra tilgjengelige opplysninger om modellen (tidligere oppmålt og klassifisert med rør med eller uten reflektor, er de korte rørene i separat del av solariet eller i kombinasjon med de lange rørene osv.). Disse intervallene er basert på erstatningsrør (altså svake rør som vi vet gir UV-type 3 i alle tillatte solarier), og er som følger:

For «korte» rør som brukes i kombinasjon med/innimellom andre rør (såkalte spagettirør):

   Wattstyrke-O-(2-3)/(0,9-1,2)      Her er wattstyrke 15, 25, 36 eller 55 W mest vanlig.


For alle andre rør (som brukes alene eller i kombinasjon med spagettirørene over):

Rør uten reflektor:
   Wattstyrke-O-(9-15)/(1,9-3,2)    Altså likt UV-kodeintervall for alle rør uten reflektor, uavhengig av wattstyrke.

Reflektorrør:
   Wattstyrke-R-(14-20)/(1,6-2,3)   Altså likt UV-kodeintervall for alle reflektorrør, uavhengig av wattstyrke.

Alle som ønsker andre/sterkere rørtyper enn dette i sine solariemodeller, og som ikke allerede har fått ekvivalenskodeintervall, bes sende melding til Strålevernet for aktuell solariemodell inkl. alle nødvendige vedlegg. Fra 21. mars 2016 gjøres dette via Strålevernets elektroniske meldesystem for strålekilder (EMS) på https://ems.nrpa.no.

Ta kontakt dersom du oppdager feil ved spesifikasjonene for en solariemodell.

Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt kommer endringer i spesifikasjonene for enkelte solariemodeller, da ikke alle ble målt opp og meldt til Strålevernet innen fristen. Tildelte ekvivalenskodeintervall for modeller som ikke er målt opp nytt, jfr. nedenfor, blir fjernet i spesifikasjonene for modellen når denne blir målt opp på nytt og får nye ekvivalenskodeintervaller. Ta kontakt dersom du har spørsmål rundt dette.

Viktig informasjon til solarieeiere, les her.
Nyheter:
 
2016:
21. april     I forbindelse med overgangen til det nye meldesystemet, er Strålevernets solarieoversikt flyttet. Ny nettadresse er https://ems.nrpa.no/solarieliste. Enn så lenge er både gammel og ny versjon av solarieoversikten korrekte, men dette nettstedet vil snart bli avviklet.
16. mars     Fra mandag 21. mars skal melding av solariemodeller, både nye modeller og endringer ved eksisterende, gjøres ved bruk av Strålevernets oppgraderte versjon av meldesystemet for strålekilder (EMS). Nye EMS vil ha internettadressen https://ems.nrpa.no og innlogging gjøres med ID-porten. For mer informasjon om nye EMS, se hjelpesidene på http://www.emshelp.no.
11. mars     Solariemodellene Ultrasun Q22-4, Ultrasun Q18-0, Ultrasun Q14-0, Ultrasun Q10-3, Ultrasun Q10-0, Ultrasun Q6-2, Ultrasun Q6-0, Ultrasun E4-2 og Ultrasun E4-0 er tillatt brukt.
10. mars     Solariemodellene Ergoline Prestige 990 DP, Ergoline Affinity 500 Super Power, megaSun 5600/5800 Super, megaSun 6700/6800 Super og megaSun 4510 Super er oppdatert med nye ekvivalenskodeintervall og høytrykkslamper.
2. mars     Solariemodellen Hapro Innergize HP8580 er tillatt brukt.
2015:

Vis alle nyheter