Logo Skip Navigation Links
Forside
Solariemodeller
Solarierør og lamper
Forhandler
Logg inn

Velkommen til Strålevernets solarieoversikt!

På disse sidene finner du en oversikt over alle solariemodeller som er registrert hos Strålevernet. Solariemodeller som ikke står på listene, er ikke tillatt solgt, leid ut eller brukt. Kun UV-type 3 solarier er tillatt for kosmetisk bruk i Norge, og den som tilbyr solarium har ansvar for at dette er oppfylt.

Den som tilbyr sol til kundene er til enhver tid ansvarlig for at strålingen ikke er for høy, uansett årsak. Dersom tilsyn eller annet viser at strålingen fra et solarium overskrider kravene til UV-type 3, må solstudioet rette feilene og dokumentere at solariemodellen igjen er UV-type 3. Solariemodeller og rør-/lampekombinasjoner som viser seg å ikke tilfredsstille UV-type 3, vil bli tatt ut av listene. Informasjon om endringer publiseres på denne nettsiden.

Alle solariemodeller er nå kun spesifisert med ekvivalenskodeintervall og/eller navn på høytrykkslamper, samt nødvendig ballast, filtre etc. Se StrålevernInfo 3:2014 "Ekvivalenskoding -en ny måte å angi tillatte rørtyper på" for mer informasjon.

For modeller som ikke er målt opp med rør med ekvivalenskode, er ekvivalenskodeintervaller tildelt ut fra tilgjengelige opplysninger om modellen (tidligere oppmålt og klassifisert med rør med eller uten reflektor, er de korte rørene i separat del av solariet eller i kombinasjon med de lange rørene osv.). Se "Nyheter" nedenfor angående hvilke intervaller dette er.

Ta kontakt dersom du oppdager feil ved spesifikasjonene for en solariemodell.

Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt kan komme endringer i spesifikasjonene for enkelte solariemodeller i tiden fremover, da ikke alle ble målt opp og meldt til Strålevernet innen fristen.

Viktig informasjon til solarieeieremasjon til solarieeiere, les her.
For informasjon om håndtering av 18-årsgrensen, les her

Nyheter:
 
Angående solarier som ikke har fått ekvivalenskodeintervall innen fristen
Solarier som ikke har fått ekvivalenskodeintervall innen fristen, får tildelt intervall basert på erstatningsrør (altså svake rør som vi vet gir UV-type 3 i alle tillatte solarier). Disse ekvivalenskodeintervallene vil være:

For «korte» rør som brukes i kombinasjon med/innimellom andre rør (såkalte spagettirør):

   Wattstyrke-O-(2-3)/(0,9-1,2)      Her er wattstyrke 15, 25, 36 eller 55 W mest vanlig.


For alle andre rør (som brukes alene eller i kombinasjon med spagettirørene over):

Rør uten reflektor:
   Wattstyrke-O-(9-15)/(1,9-3,2)    Altså likt UV-kodeintervall for alle rør uten reflektor, uavhengig av wattstyrke.

Reflektorrør:
   Wattstyrke-R-(14-20)/(1,6-2,3)   Altså likt UV-kodeintervall for alle reflektorrør, uavhengig av wattstyrke.

Alle som ønsker andre/sterkere rørtyper enn dette i sine solariemodeller (og som ikke allerede har fått ekvivalenskodeintervall) bes sende melding til Strålevernet for aktuell solariemodell inkl. alle nødvendige vedlegg (jfr side 3 i meldeskjemaet) så snart som mulig og senest innen 1. mai. Meldeskjema finner du på  Strålevernets nettsider.

 

2014:
16. september     Solariemodellene UWE 7019/62R UPP N / Starflight UPP N, Soltron M-50 Super Basic, Global 2400, Global 37-13, Global millennium 53-29 / GL 53-29, Global 5300, Suveren 53 IG, Suveren 72 IG, Wolff Suveren Økonomi, Luxura X7 38 Sli, Ergoline Advantage 400 SP og Ergoline Avantgarde 600 er oppdatert med nye ekvivalenskodeintervaller.
08. september     Solariemodellene Ultrasun Q14 High Power og Q18 High Power er tillatt brukt.
03. september     Solariemodellene megaSun 5610 Super (Electronic Power), megaSun 5610 Super (Electronic Power, P2), megaSun 5610 CPI (CPI Energy), megaSun 5610 CPI (CPI Energy, P2), megaSun 6800 Super (Electronic Power), megaSun 6800 Super (Electronic Power, P2), megaSun 6800 Super CPI (CPI Energy) og megaSun 6800 Super CPI (CPI Energy, P2) er oppdatert med nye ekvivalenskodeintervaller.
02. september     Solariemodellene megaSun 4800 Super (Electronic Power) og megaSun 4800 Super (Electronic Power, P2) er oppdatert med nye ekvivalenskodeintervaller.
20. august     Ekvivalenskodeintervallet for 160-W reflektorrør i modeller som ikke er målt opp på nytt, er nå endret til 160-R-(14-20)/(1,5-2,3), etter søknad om få kunne benytte et rør som tidligere var erstatningsrør. Dette gjelder kun noen få modeller og er vurdert til å være strålingsmessig ok.
07. august     Solariemodellene megaSun 5600/5800 Super, megaSun 5600/5800 Super CPI, megaSun 6700/6800 Super, megaSun 6700/6800 Super CPI og megaSun 6900 Super er oppdatert med nye ekvivalenskodeintervaller, og megaSun 6900 Super CPI er tillatt brukt.

Vis alle nyheter