Logo Skip Navigation Links
Forside
Solariemodeller
Solarierør og lamper
Forhandler
Logg inn

Velkommen til Strålevernets solarieoversikt!

På disse sidene finner du en oversikt over alle solariemodeller som er registrert hos Strålevernet. Solariemodeller som ikke står på listene, er ikke tillatt solgt, leid ut eller brukt. Kun UV-type 3 solarier er tillatt for kosmetisk bruk i Norge, og den som tilbyr solarium har ansvar for at dette er oppfylt.

Den som tilbyr sol til kundene er til enhver tid ansvarlig for at strålingen ikke er for høy, uansett årsak. Dersom tilsyn eller annet viser at strålingen fra et solarium overskrider kravene til UV-type 3, må solstudioet rette feilene og dokumentere at solariemodellen igjen er UV-type 3. Solariemodeller og rør-/lampekombinasjoner som viser seg å ikke tilfredsstille UV-type 3, vil bli tatt ut av listene. Informasjon om endringer publiseres på denne nettsiden.

Alle solariemodeller er nå kun spesifisert med ekvivalenskodeintervall og/eller navn på høytrykkslamper, samt nødvendig ballast, filtre etc. Se StrålevernInfo 3:2014 "Ekvivalenskoding -en ny måte å angi tillatte rørtyper på" for mer informasjon.

For modeller som ikke er målt opp med rør med ekvivalenskode, er ekvivalenskodeintervaller tildelt ut fra tilgjengelige opplysninger om modellen (tidligere oppmålt og klassifisert med rør med eller uten reflektor, er de korte rørene i separat del av solariet eller i kombinasjon med de lange rørene osv.). Se "Nyheter" nedenfor angående hvilke intervaller dette er.

Ta kontakt dersom du oppdager feil ved spesifikasjonene for en solariemodell.

Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt kan komme endringer i spesifikasjonene for enkelte solariemodeller i tiden fremover, da ikke alle ble målt opp og meldt til Strålevernet innen fristen. Tildelte ekvivalenskodeintervall for modeller som ikke er målt opp nytt, jfr. nedenfor, blir fjernet i spesifikasjonene for modellen når denne blir målt opp på nytt og får nye ekvivalenskodeintervaller. Ta kontakt dersom du har spørsmål rundt dette.

Viktig informasjon til solarieeiere, les her.
For informasjon om håndtering av 18-årsgrensen, les her

Nyheter:
 
Angående solarier som ikke har fått ekvivalenskodeintervall innen fristen
Solarier som ikke har fått ekvivalenskodeintervall innen fristen, får tildelt intervall basert på erstatningsrør (altså svake rør som vi vet gir UV-type 3 i alle tillatte solarier). Disse ekvivalenskodeintervallene vil være:

For «korte» rør som brukes i kombinasjon med/innimellom andre rør (såkalte spagettirør):

   Wattstyrke-O-(2-3)/(0,9-1,2)      Her er wattstyrke 15, 25, 36 eller 55 W mest vanlig.


For alle andre rør (som brukes alene eller i kombinasjon med spagettirørene over):

Rør uten reflektor:
   Wattstyrke-O-(9-15)/(1,9-3,2)    Altså likt UV-kodeintervall for alle rør uten reflektor, uavhengig av wattstyrke.

Reflektorrør:
   Wattstyrke-R-(14-20)/(1,6-2,3)   Altså likt UV-kodeintervall for alle reflektorrør, uavhengig av wattstyrke.

Alle som ønsker andre/sterkere rørtyper enn dette i sine solariemodeller, og som ikke allerede har fått ekvivalenskodeintervall, bes sende melding til Strålevernet for aktuell solariemodell inkl. alle nødvendige vedlegg (jfr side 3 i meldeskjemaet) så snart som mulig. Meldeskjema finner du på  Strålevernets nettsider.

 

2015:
03. mars     Solariemodellene Sundream C7820, Sundream HK12 og M63 Suntech er oppdatert med nye ekvivalenskodeintervall, og Lumina E SLi er oppdatert med nye ekvivalenskodeintervall og ansiktslampe.
17. februar     Solariemodellene Ergoline Balance 770 Beauty Select og Ergoline Balance 700 Hybrid Performance er tillatt brukt, og Cyrano C9024-5 er oppdatert med nye ekvivalenskodeintervall.
05. februar     Solariemodellene Ergoline Affinity 990 Dynamic Performance, Ergoline Affinity 700 Advanced Performance og Beauty Angel 770 Sun er tillattt brukt.
20. januar     Ekvivalenskodeintervallene for solariemodellene Soltron M-50 Twin Power, Ergoline Inspiration 450 Twin Power, Ergoline Flair 250 Super Power og Ergoline Passion 350 Super Power er endret til reflektor-variantene, da de hadde fått tildelt feil intervaller. Ta kontakt dersom du allerede har byttet til ikke-reflektorrør for disse modellene.
08. januar     Solariemodellen uwe Lotus CPS er tillattt brukt.
2014:

Vis alle nyheter