Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ StrålevernRapport 2017:5 Persondosimetritjenesten ved Statens strålevern Persondosimetri 17.02.2017 Last ned StrålevernRapport
  Rapport fra Statens stråleverns persondosimetritjeneste. Rapporten inneholder dosestatistikker for yrkeseksponerte arbeidstakere fra årene 2011–2015.
+ StrålevernRapport 2017:4 Stråledoser til øyelinsen for intervensjonspersonell Røntgen 15.02.2017 Last ned StrålevernRapport
  Stråledosen til øyelinsen for kardiologer og radiologer som utfører intervensjonsprosedyrer kan overskride 20 mSv i året. Ny viten indikerer også at stråleindusert katarakt kan utvikles ved lavere doser enn tidligere antatt. Derfor er det viktig med et økt fokus på arbeidsmetoder og bruk av personlig verneutstyr, spesielt ved kardiologisk og radiologisk intervensjon. En studie av typiske nivåer for øyelinsedoser har blitt gjennomført i fire helseforetak.
+ StrålevernInfo 1:2017: Hendingar i 2016 Atomberedskap 14.02.2017 Last ned Publikasjoner
  I 2016 var det 5 år sidan Fukushima-ulukka og 30 år sidan Tsjernobyl-ulukka. 2016 var difor eit spesielt år for den norske atomberedskapen og dette vart markert med eit eige seminar på Lillehammer med brei deltaking. Det har vore fleire hendingar innan industri, medisin og ved nukleære anlegg. Fleire av hendingane både i Noreg og internasjonalt var alvorlege. Ei hending ved forskingsreaktoren i Halden førte til eit ukontrollert utslepp.
+ StrålevernRapport 2017:1 Årsrapport 2016 Statens strålevern 13.02.2017 Last ned StrålevernRapport
  Årsrapport med årsregnskapet for 2016 fra Statens strålevern.
+ StrålevernHefte 30: Nuclear Preparedness - Central and Regional Organisation. Royal Decree of 23 August 2013 Atomberedskap 08.02.2017 Last ned StrålevernHefte
  This booklet describes the Norwegian Nuclear Emergency Response Organisation and the organisations commission and authorisation. The translation is an unofficial and only updated at the time of the translation.
+ StrålevernRapport 2017:3 Radon i nye boliger - kartlegging 2008 og 2016 Radon 27.01.2017 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten viser at innføring av dagens bygningstekniske regelverk (TEK10) har hatt betydelig effekt med hensyn på radon i nye boliger, blant annet er gjennomsnittskonsentrasjonen halvert i eneboliger. Det er potensial for å redusere radonkonsentrasjonen i nye boliger ytterligere ved å få flere til å måle og aktivere radonsuget/-brønnen om nødvendig.
+ Miljøsektorens plan for operativ beredskap ved akutt radioaktiv forurensing Radioaktiv forurensning 24.01.2017 Last ned Andre publikasjoner
 
+ StrålevernRapport 2017:2 Ionising radiation metrology infrastructure in Europe Dosimetri 18.01.2017 Last ned StrålevernRapport
  A survey in European counties’ regulations about IR metrology regulations and calibration requirements in radiation protection legislation.
+ StrålevernInfo 11:2016 Kjernekraftverk i verden Kjernekraftverk 22.12.2016 Last ned StrålevernInfo
  Det er i dag 450 atomreaktorer for produksjon av elektrisitet i drift i verden, fordelt på 31 land. I 2016 var det 60 reaktorer under konstruksjon. Ca. 11 % av verdens el-produksjon kommer fra kjernekraft.
+ Kommunal atomberedskap - plangrunnlag Atomberedskap 20.12.2016 Last ned Andre publikasjoner
  Dette plangrunnlaget gir veiledning for hvordan kommunene kan etablere en atomberedskap som er samordnet med den nasjonale atomberedskapsorganisasjonen og tilpasset lokale behov.