Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ StrålevernRapport 2017:2 Ionising radiation metrology infrastructure in Europe Dosimetri 18.01.2017 Last ned StrålevernRapport
  A survey in European counties’ regulations about IR metrology regulations and calibration requirements in radiation protection legislation.
+ StrålevernInfo 11:2016 Kjernekraftverk i verden Kjernekraftverk 22.12.2016 Last ned StrålevernInfo
  Det er i dag 450 atomreaktorer for produksjon av elektrisitet i drift i verden, fordelt på 31 land. I 2016 var det 60 reaktorer under konstruksjon. Ca. 11 % av verdens el-produksjon kommer fra kjernekraft.
+ Kommunal atomberedskap - plangrunnlag Atomberedskap 20.12.2016 Last ned Andre publikasjoner
  Dette plangrunnlaget gir veiledning for hvordan kommunene kan etablere en atomberedskap som er samordnet med den nasjonale atomberedskapsorganisasjonen og tilpasset lokale behov.
+ StrålevernInfo 10:2016 Radiological impact assessment associated with hypothetical accident scenarios for the nuclear submarine K-27 Handlingsplanen for atomsaker 07.12.2016 Last ned StrålevernInfo
  There is increasing concern over potential radioactive contamination of the Arctic due to the presence of a wide range of nuclear and radiological sources within this region.
+ StrålevernRapport 2016:8 Environmental modelling and radiological impact assessment associated with hypothetical accident scenarios for the nuclear submarine K-27 Handlingsplanen for atomsaker 07.12.2016 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten presenterer resultater fra den siste delen av arbeidet knyttet til radiologisk konsekvensvurderinger av den russiske atomubåten K-27. I hovedsak består rapporten av to deler; den første delen fokuserer på potensiell spredning av radioaktivitet i miljøet med hensyn til forskjellige eksponeringssituasjoner og andre del fokuserer på konsekvensene av utslipp av radioaktivitet til miljøet og beregning av doser.
+ Nordområdeseksjonen Statens strålevern 25.11.2016 Last ned Andre publikasjoner
  En kort presenasjon av Seksjon nordområdene
+ StrålevernRapport 2016:13 Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene 2015 Radioaktivitet i luft 03.11.2016 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten omfattar beskriving og resultat frå Strålevernet sine RADNETT- og luftfilter og nedbørstasjonar og frå Sivilforsvaret si radiacmåleteneste i 2016.
+ Bolig nær høyspentanlegg Strøm og høyspent 24.10.2016 Last ned Andre publikasjoner
  Denne brosjyren inneholder informasjon og faktaopplysninger om høyspentanlegg og magnetfelt.
+ Bebyggelse nær høyspentanlegg Strøm og høyspent 24.10.2016 Last ned Andre publikasjoner
  Informasjon til kommuner og utbyggere.
+ StrålevernInfo 09:2016 Ukrainian Regulatory Threat Assessment Atomhandlingsplanen 11.10.2016 Last ned StrålevernInfo
  The «Ukrainian Regulatory Threat Assessment» report was one of the first activities in the framework of the bilateral cooperation in nuclear and radiation safety between the State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine (SNRIU) and Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA).