Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ Årsmelding 2016 Statens strålevern 16.03.2017 Last ned Andre publikasjoner
  Strålevernets oppsummering av 2016.
+ Bolig nær høyspenningsanlegg Strøm og høyspent 13.03.2017 Last ned Andre publikasjoner
  Denne brosjyren inneholder oppdaterte opplysninger om magnetiske felt fra høyspenningsanlegg, mulige helsevirkninger ved å bo og oppholde seg nær høyspenningsanlegg, gjeldende regelverk og etablert forvaltningspraksis.
+ StrålevernRapport 8:2017: Faglige anbefalinger for lindrende strålebehandling ved lungecancer. Revidert versjon 2016 KVIST 03.03.2017 Last ned StrålevernRapport
  Faglige anbefalinger fra ekspertgruppe om rekvirering, planlegging og gjennomføring av lindrende strålebehandling ved lungekreft.
+ StrålevernRapport 7:2017:Faglige anbefalinger for kurativ strålebehandling ved småcellet lungecancer. Revidert versjon 2016. Stråleterapi 03.03.2017 Last ned StrålevernRapport
  Faglige anbefalinger fra ekspertgruppe om rekvirering, planlegging og gjennomføring av strålebehandling ved kurativ småcellet lungekreft.
+ StrålevernRapport 6:2017: Faglige anbefalinger for strålebehandling ved ikke-småcellet lungecancer. Oppdatert versjon 2016. Stråleterapi 03.03.2017 Last ned StrålevernRapport
  Faglige anbefalinger fra ekspertgruppe om rekvirering, planlegging og gjennomføring av strålebehandling ved ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).
+ StrålevernInfo 2:2017 NRPA regulatory cooperation program Atomsikkerhet 02.03.2017 Last ned StrålevernInfo
  The Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) is involved in the enhancement of regulatory regimes, in the areas of nuclear safety, radiation protection and environmental protection in the Russian Federation and Ukraine. For several years, NRPA has also been involved in regulatory cooperation with the former soviet republics in Central Asia- Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan.
+ StrålevernRapport 2017:5 Persondosimetritjenesten ved Statens strålevern Persondosimetri 17.02.2017 Last ned StrålevernRapport
  Rapport fra Statens stråleverns persondosimetritjeneste. Rapporten inneholder dosestatistikker for yrkeseksponerte arbeidstakere fra årene 2011–2015.
+ StrålevernRapport 2017:4 Stråledoser til øyelinsen for intervensjonspersonell Røntgen 15.02.2017 Last ned StrålevernRapport
  Stråledosen til øyelinsen for kardiologer og radiologer som utfører intervensjonsprosedyrer kan overskride 20 mSv i året. Ny viten indikerer også at stråleindusert katarakt kan utvikles ved lavere doser enn tidligere antatt. Derfor er det viktig med et økt fokus på arbeidsmetoder og bruk av personlig verneutstyr, spesielt ved kardiologisk og radiologisk intervensjon. En studie av typiske nivåer for øyelinsedoser har blitt gjennomført i fire helseforetak.
+ StrålevernInfo 1:2017: Hendingar i 2016 Atomberedskap 14.02.2017 Last ned Publikasjoner
  I 2016 var det 5 år sidan Fukushima-ulukka og 30 år sidan Tsjernobyl-ulukka. 2016 var difor eit spesielt år for den norske atomberedskapen og dette vart markert med eit eige seminar på Lillehammer med brei deltaking. Det har vore fleire hendingar innan industri, medisin og ved nukleære anlegg. Fleire av hendingane både i Noreg og internasjonalt var alvorlege. Ei hending ved forskingsreaktoren i Halden førte til eit ukontrollert utslepp.
+ StrålevernRapport 2017:1 Årsrapport 2016 Statens strålevern 13.02.2017 Last ned StrålevernRapport
  Årsrapport med årsregnskapet for 2016 fra Statens strålevern.