Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ Sommerovervåkingsrapport nr 2 2015 Radioaktivitet i miljøet 25.08.2015 Last ned Andre publikasjoner
 
+ Presentasjonsbrosjyre/kort årsmelding 2014 Statens strålevern 29.07.2015 Last ned Andre publikasjoner
  Presentasjon av Strålevernet og året 2014 i korte trekk.
+ Sommerovervåkingsrapport nr 1 2015 Radioaktivitet i miljøet 16.07.2015 Last ned Andre publikasjoner
 
+ Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager 2015 Radonmåling 02.07.2015 Last ned Andre publikasjoner
  Måleprosedyren beskriver hvordan målinger i skoler og barnehager med styrt ventilasjon skal utføres i opptil to trinn.
+ Teknisk dokument nr 6 Årstidsvariasjoner i radon i skoler og barnehager med balansert mekanisk ventilasjon Radonmåling 30.06.2015 Last ned Teknisk dokument
  I perioden august 2013 til oktober 2014 gjennomførte Statens strålevern en landsomfattende studie av radon i skoler og barnehager. Radon er målt i et helt år, samtidig som det er målt radon i kortere intervaller på to måneder.
+ StrålevernRapport 2015:7 UV-eksponering av den norske befolkningen Sol og UV 26.06.2015 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten sammenfatter kunnskap om hvilken UV-eksponering den norske befolkningen utsetter seg for, fra sola når de er hjemme og på sydenferier og fra bruk av solarium. Den peker på grupper som får høyere UV-doser enn gjennomsnittet og derfor også høyere risiko for å utvikle hudkreft og andre solskader. Det er også gitt eksempler på hvor mye eksponering vi kan spare ved ulike solbeskyttelsestiltak.
+ StrålevernInfo 2:2015 Aktsomhetskart for radon Radon 25.06.2015 Last ned StrålevernInfo
  Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens strålevern har utviklet et nasjonalt aktsomhetskart for radon. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske forhold.
+ StrålevernInfo 6:2015: Radon fra tilkjørte masser under bygg – anbefalt grenseverdi Radon 25.06.2015 Last ned StrålevernInfo
  Statens strålevern anbefaler at pukk og andre tilkjørte masser under og rundt bygninger har dokumentert lave konsentrasjoner av radium og uran. Mye radium og uran i disse massene kan føre til høy konsentrasjon av radon i bygget.
+ Alunskiferkart Radon 15.06.2015 Last ned Andre publikasjoner
  Veiledning til alunskiferkart fra Norges geologiske undersøkelse og Statens strålevern
+ StrålevernInfo 5:2015: The dumped Russian nuclear submarine K-27 Atomhandlingsplanen 04.06.2015 Last ned StrålevernInfo
  Marine dumping of liquid and solid radioactive waste in the Arctic was practiced by the former USSR and later by Russia from the early 1960s until the early 1990s. Reactors and reactor compartments with a total activity of about 36.6 PBq were dumped in the Kara Sea; 21.8 PBq of this amount being due to spent nuclear fuel (SNF).