Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ StrålevernRapport 2016:7 Regulatory support in radiation safety and radioactive waste management in Central Asia Radioaktivt avfall 23.06.2016 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten beskriver arbeid som ble utført fra 2013 til 2015 innenfor Stråleverns samarbeidsprosjekter med myndighetene i Sentral Asia med fokus på støtte regelverksutvikling på område strålingssikkerhet og historisk radioaktivt og uran avfallshåndtering.
+ Veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger Radon 16.06.2016 Last ned Veiledere
 
+ Veileder 10: Veileder om nukleærmedisin Nukleærmedisin 14.06.2016 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan en del generelle krav i "Forskrift om strålevern og bruk av stråling" kan oppfylles innen nukleærmedisinsk virksomhet. Dette gjelder bl.a. krav til godkjenning, melding, apparatur og utstyr, skjerming, dosegrenser, persondosimetri, kompetanse og spesielle krav til medisinsk strålebruk etc.
+ StrålevernRapport 2016:6 Kartlegging av radon på Svalbard og Jan Mayen Radonmåling 08.06.2016 Last ned StrålevernRapport
  Denne rapporten gir en kortfattet presentasjon av resultatene fra en radonkartlegging i inneluft på Svalbard og Jan Mayen. Resultatene viser at radonnivåene her er lave. Målingene ble gjort med CR-39 sporfilmer, to i hver bolig. Kartleggingen ble utført i forbindelse med vurderingen om å gjøre strålevernforskriften gjeldende på Svalbard og Jan Mayen.
+ Veileder 12 Veiledning om sterke laserpekere Laserpekere 19.05.2016 Last ned Veiledere
  Veilederen handler om krav til sterke laserpekere klasse 3R, 3B og 4, og kravene til privatpersoner og virksomheter som bruker disse. Revidert mai 2016.
+ Veileder 4: Veileder til solarieforhandlere og importører Solarium 19.05.2016 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan krav i strålevernloven og tilhørende forskrift kan oppfylles for forhandlere eller importører av solarier. Dette gjelder blant annet tekniske krav til solariet, meldeplikt og krav til kompetanse og skriftlige prosedyrer. REVIDERT PER MAI 2016.
+ Veileder 3: Veileder til solstudioinnehavere og virksomheter som tilbyr soling i solarium Solarium 19.05.2016 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan krav i strålevernloven og tilhørende forskrift kan oppfylles for de som driver solstudio eller på annen måte tilbyr soling i solarium. Dette gjelder blant annet tekniske krav til solariet, nødvendig informasjon til kunde, meldeplikt og krav til kompetanse og skriftlige prosedyrer. REVIDERT PER MAI 2016.
+ StrålevernInfo 3:2016 Nye regler for solarievirksomheter Solarium 13.05.2016 Last ned StrålevernInfo
  Fra 1. januar 2016 skal ansvarlig for daglig drift av solariet, samt ansatte med kundekontakt ha bestått en kunnskapsprøve - «Solarieprøven». Og fra 1. januar 2017 må alle virksomheter som tilbyr solarium ha et tilfredsstillende system for alderskontroll. De nye kravene kommer i tillegg til allerede eksisterende krav.
+ Årsmelding 2015 Statens strålevern 21.04.2016 Last ned Andre publikasjoner
 
+ StrålevernInfo 6:2016: Hendingar i 2014 og 2015 Atomberedskap 21.04.2016 Last ned StrålevernInfo
  I 2014 og 2015 har Strålevernet fått varsel om fleire hendingar innan industri, medisin og ved nukleære anlegg. Fleire av hendingane både i Noreg og internasjonalt var alvorlege, men førte ikkje til store utslepp av radioaktivt materiale eller alvorlig eksponering av personer.