Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo er en serie aktuelle nyhetsblad. Hvert blad omhandler et tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ Årsmelding 2013 Statens strålevern 10.04.2014 Last ned Andre publikasjoner
 
+ StrålevernRapport 2014:2 Strålebruk i Norge Radioaktive kilder 28.03.2014 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten beskriver hvordan ulike typer strålekilder brukes i ulike samfunnssektorer som helsevesen, industri, forskning, telekommunikasjon mv. Rapporten gir noe av historikk, beskrivelse av utviklingstrekk, trender og strålevernsmessige utfordringer.
+ StrålevernHefte 31: Atomberedskap - sentral og regional organisering. Kgl. res av 23. august 2013 Atomberedskap 24.03.2014 Last ned StrålevernHefte
  Heftet har utgangspunkt i Kgl. res av 23. august 2013, med mandat og fullmakter. Heftet beskriver beredskapsorganisasjonen slik den er organisert i dag.
+ Protective Measures in Early and Intermediate Phases of a Nuclear or Radioalogical Emergency Atomberedskap 06.03.2014 Last ned Andre publikasjoner
  The Nordic guidelines and recommendations, 2014,are given by the Nordic radiation protection and nuclear safety authorities for protective measures in early and intermediate phase of a nuclear or radiological emergency.
+ Advarselskilt for bruk ved elektromagnetiske felt Basestasjon 06.03.2014 Last ned Andre publikasjoner
  Plakat for bruk ved antenner for mobilkommunikasjon.
+ Installatører og elektromagnetiske felt Basestasjon 06.03.2014 Last ned Andre publikasjoner
  Folderen informerer om stråling fra antenneanlegg. Den er rettet mot yrkesgrupper som gjennom sitt arbeid med kommunikasjonsutstyr kan bli utsatt for stråling som overstiger grenseverdiene for yrkeseksponerte.
+ Teknisk dokument nr 3 - Kalibrering av HPGe-detektorer for in situ gammaspektrometri Gammaspektrometri 05.03.2014 Last ned Teknisk dokument
  To portable HPGe-detektorer har blitt kalibrering for målinger av radioaktivitet i bakken ved hjelp av in situ gammaspektrometri. Rapporten inkluderer metodebeskrivelse, resultater og validering av kalibreringen.
+ StrålevernInfo 1:2014: Scenarier for planlegging av norsk atomberedskap og krisehåndtering Atomberedskap 04.03.2014 Last ned StrålevernInfo
  I mandatet for den norske atomberedskapen ligger det at alle hendelser skal håndteres. Regjeringen har lagt til grunn seks scenarier med ulike typer atom¬hendelser for å kunne foreta en prioritering av behovene og planlegge en best mulig atom¬beredskap i Norge.
+ Clinical Audit as Quality Assurance in Radiotherapy – The Norwegian Experience Stråleterapi 03.03.2014 Last ned Andre publikasjoner
  Peer reviewed clinical audits on postoperative radiotherapy for left-sided breast cancer are carried out in Norwegian radiotherapy departments.
+ Teknisk dokument nr 2 - Dosimetri ved FIGARO Dosimetri 28.02.2014 Last ned Teknisk dokument
  Metode og resultater fra oppmåling av doserater i FIGARO bestrålingsanlegg på Institutt for plante- og miljøvitenskap, NMBU.