Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ StrålevernInfo 08:2016 Nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger i 2015 Nukleærmedisin 10.08.2016 Last ned StrålevernInfo
  For 2015 ble det rapportert ca. 45 000 nukleærmedisinske undersøkelser og ca. 1500 nukleærmedisinske behandlinger ved norske sykehus. Antall PET-undersøkelser økte med 19,1 % fra 2014 til 2015. Antallet nukleærmedisinske behandlinger økte med 41,4 % fra 2014.
+ Sommerovervåkingsrapport nr. 1 2016 Husdyr 19.07.2016 Last ned Andre publikasjoner
 
+ StrålevernRapport 2016:10: Ukrainian Regulatory Threat Assessment: identifying priorities for improving supervision of nuclear and radiation safety and security Handlingsplanen for atomsaker 08.07.2016 Last ned NRPA Report
 
+ StrålevernRapport 2016:9: Tjøtta – ICRP reference site in Norway Radioaktivitet i miljøet 07.07.2016 Last ned NRPA Report
  Description of a Norwegian ICRP reference site at Tjøtta/Alstahaug. The reported data concern all 12 ICRP RAP and include concentration ratios (CR) for around 50 stable and radioactive elements.
+ StrålevernRapport 2016:7 Regulatory support in radiation safety and radioactive waste management in Central Asia Radioaktivt avfall 23.06.2016 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten beskriver arbeid som ble utført fra 2013 til 2015 innenfor Stråleverns samarbeidsprosjekter med myndighetene i Sentral Asia med fokus på støtte regelverksutvikling på område strålingssikkerhet og historisk radioaktivt og uran avfallshåndtering.
+ Veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger Radon 16.06.2016 Last ned Veiledere
 
+ Veileder 10: Veileder om nukleærmedisin Nukleærmedisin 14.06.2016 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan en del generelle krav i "Forskrift om strålevern og bruk av stråling" kan oppfylles innen nukleærmedisinsk virksomhet. Dette gjelder bl.a. krav til godkjenning, melding, apparatur og utstyr, skjerming, dosegrenser, persondosimetri, kompetanse og spesielle krav til medisinsk strålebruk etc.
+ StrålevernRapport 2016:6 Kartlegging av radon på Svalbard og Jan Mayen Radonmåling 08.06.2016 Last ned StrålevernRapport
  Denne rapporten gir en kortfattet presentasjon av resultatene fra en radonkartlegging i inneluft på Svalbard og Jan Mayen. Resultatene viser at radonnivåene her er lave. Målingene ble gjort med CR-39 sporfilmer, to i hver bolig. Kartleggingen ble utført i forbindelse med vurderingen om å gjøre strålevernforskriften gjeldende på Svalbard og Jan Mayen.
+ Veileder 12 Veiledning om sterke laserpekere Laserpekere 19.05.2016 Last ned Veiledere
  Veilederen handler om krav til sterke laserpekere klasse 3R, 3B og 4, og kravene til privatpersoner og virksomheter som bruker disse. Revidert mai 2016.
+ Veileder 4: Veileder til solarieforhandlere og importører Solarium 19.05.2016 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan krav i strålevernloven og tilhørende forskrift kan oppfylles for forhandlere eller importører av solarier. Dette gjelder blant annet tekniske krav til solariet, meldeplikt og krav til kompetanse og skriftlige prosedyrer. REVIDERT PER MAI 2016.