Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ Investigation into the radioecological status of Stepovogo fjord Atomhandlingsplanen 23.10.2014 Last ned Other publications
 
+ Veileder 5: Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur underlagt godkjenning - revidert sept. 2014 Røntgen 16.10.2014 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan en del generelle krav i "Forskrift om strålevern og bruk av stråling" kan oppfylles innen medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Dette gjelder bl.a. krav til godkjenning, melding, apparatur, skjerming, persondosimetri, dosegrenser, kompetanse og spesielle krav til medisinsk strålebruk.
+ StrålevernRapport 2014:6 Representative doser i Norge – 2006–2009 Radiologi 22.09.2014 Last ned StrålevernRapport
  Representative doser fra en nasjonal innsamling i perioden 2006 til 2009 er presentert. Totalt omfatter materialet 447 representative doser for generelle røntgenundersøkelser og 389 for CT undersøkelser.
+ StråleverRapport 2014:5 Strålevern i utdanningen for helsepersonell Medisinsk strålebruk 21.09.2014 Last ned StrålevernRapport
  Kartlegging av strålevernundervisningen for utvalgte helseprofesjoner som er involvert i arbeid med medisinsk strålebruk.
+ StrålevernRapport 2014:4 Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene 2013 Radioaktivitet i luft 12.09.2014 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten inneheld beskriving og resultat frå Strålevernet sine Radnett- og luftfilterstasjonar og frå Sivilforsvaret si radiacmåleteneste i 2013.
+ Sommerovervåkningsrapport nr 2 - 2014 Radioaktivitet i miljøet 10.09.2014 Last ned Andre publikasjoner
 
+ Sommerovervåkningsrapport nr 1 - 2014 Radioaktivitet i miljøet 10.09.2014 Last ned Andre publikasjoner
 
+ StrålevernInfo 4:2014: Joint Norwegian-Russian expedition to investigate the sunken nuclear submarine K-159 in the Barents Sea Atomhandlingsplanen 26.06.2014 Last ned StrålevernInfo
  In the summer of 2014, a joint Norwegian-Russian expedition will visit the site in the Barents Sea where the Russian nuclear submarine K-159 sank in 2003. K-159 represents a potential large source of radioactive contamination to the Arctic marine environment. The purpose of the expedition is to obtain new, up-to-date information about the level of radioactive contamination in the marine environment in the immediate vicinity of K-159 and in adjacent areas of the Barents Sea.
+ StrålevernInfo 3:2014 Ekvivalenskoding – en ny måte å angi tillatte rørtyper i solarier Solarium 03.06.2014 Last ned StrålevernInfo
  Alle solarierør skal fra 1. mai 2014 være merket med en ekvivalenskode, og alle solarier, både nye og gamle, skal ha ekvivalenskodeintervall. Ekvivalenskoden forteller om styrken på solarierøret, samt hvor stor andel UVB røret har.
+ Nasjonalt strålevernbarometer 2014 Statens strålevern 02.06.2014 Last ned Andre publikasjoner
  Nasjonalt strålevernbarometer er et stående måleverktøy hvor formålet er å framskaffe informasjon om befolkningens vurderinger av strålevernrelevante temaer.