Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ Årsmelding 2014 Statens strålevern 19.03.2015 Last ned Andre publikasjoner
 
+ StrålevernRapport 2015:2 Årsrapport 2014 Statens strålevern 16.03.2015 Last ned StrålevernRapport
  Årsrapport med regnskap 2014.
+ StrålevernInfo 1:2015 Assessment of radiation exposure to the environment due to the nuclear accident after the 2011 great east-Japan earthquake and tsunami Fukushima-ulykken 09.03.2015 Last ned StrålevernInfo
  In the spring of 2014, The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR, published a report on the levels and effects of radiation exposure due to the nuclear accident at the Fukushima-Daiichi plant that occurred in 2011.
+ KUs kommunikasjonsplaner Atomberedskap 06.03.2015 Last ned Publikasjoner
 
+ Krav til lasere og virksomheter som bruker lasere Laser og lys 02.03.2015 Last ned Publikasjoner
  En orientering fra Statens strålevern om kravene til teknisk bruk av lasere.
+ StrålevernRapport 2015:3 Radioactivity in the Marine Environment 2011 Radioaktivitet i marint miljø 25.02.2015 Last ned StrålevernRapport
  This report presents results of monitoring of radioactivity in sea water, sediment and biota collected in Norwegian waters in 2011.
+ StrålevernRapport 2015:1 Strategisk plan 2015–2017 Statens strålevern 10.02.2015 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten beskriver nåsituasjonen, utfordringene og planene for hva Statens strålevern skal legge særlig vekt på i planperioden 2015–2017 når det gjelder vern for menneske, miljø og samfunn.
+ Veileder 6: "Veileder om stråleterapi" – revidert januar 2015 Stråleterapi 27.01.2015 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan krav i "Forskrift om bruk av strålekilder, utslipp og avfallsbehandling" kan oppfylles innen strålebehandling av mennesker. Dette gjelder bl.a. krav til kompetanse, tekniske krav til utstyr og skjerming, dosegrenser og persondosimetri, berettigelse og optimalisering av behandling m.m. REVIDERT JANUAR 2015.
+ StrålevernRapport 2014:9 Radioaktiv cesium i norske landområder og ferskvannssystemer Radioaktivitet i miljøet 31.12.2014 Last ned StrålevernRapport
  Resultater på overvåkning av radioaktiv forurensning i fauna, dyr og ferskvannsfisk fra norske landområder inklusive Arktis er presentert. Hovedfokuset er nivå og utvikling av cesium-137 i utvalgte arter av lav, planter, sopp, fugl, pattedyr og ferskvannsfisk siden Tsjernobyl-ulykken i 1986.
+ StrålevernRapport 2014:7 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management Radioaktivt avfall 29.12.2014 Last ned StrålevernRapport
  This report describes the overall situation of the spent fuel and radioactive waste management in Norway. This national report is submitted to the fifth review meeting of the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of the Radioactive Waste Management to be held on 11–22 May 2015