Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ Veileder 4: "Veileder til solarieforhandlere og importører" Solarium 20.04.2015 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan krav i strålevernloven og tilhørende forskrift kan oppfylles for forhandlere eller importører av solarier. Dette gjelder blant annet tekniske krav til solariet, meldeplikt og krav til kompetanse og skriftlige prosedyrer. REVIDERT PER APRIL 2015
+ Veileder 3: Veileder til solstudioinnehavere og virksomheter som tilbyr soling i solarium Solarium 20.04.2015 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan krav i strålevernloven og tilhørende forskrift kan oppfylles for de som driver solstudio eller på annen måte tilbyr soling i solarium. Dette gjelder blant annet tekniske krav til solariet, nødvendig informasjon til kunde, meldeplikt og krav til kompetanse og skriftlige prosedyrer. REVIDERT PER APRIL 2015.
+ StrålevernInfo 3:1015: Sikring og fjerning av brukt kjernebrensel i Andrejevbukta Atomhandlingsplanen 15.04.2015 Last ned StrålevernInfo
  Sikker håndtering og fjerning av brukt kjernebrensel i Andrejevbukta er en av den norske regjeringens viktigste prioriteringer innenfor regjeringens atomhandlingsplan.
+ Alunskiferkart Radon 08.04.2015 Last ned Andre publikasjoner
  for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven
+ Årsmelding 2014 Statens strålevern 19.03.2015 Last ned Andre publikasjoner
 
+ StrålevernRapport 2015:2 Årsrapport 2014 Statens strålevern 16.03.2015 Last ned StrålevernRapport
  Årsrapport med regnskap 2014.
+ StrålevernInfo 1:2015 Assessment of radiation exposure to the environment due to the nuclear accident after the 2011 great east-Japan earthquake and tsunami Fukushima-ulykken 09.03.2015 Last ned StrålevernInfo
  In the spring of 2014, The United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR, published a report on the levels and effects of radiation exposure due to the nuclear accident at the Fukushima-Daiichi plant that occurred in 2011.
+ KUs kommunikasjonsplaner Atomberedskap 06.03.2015 Last ned Publikasjoner
 
+ Krav til lasere og virksomheter som bruker lasere Laser og lys 02.03.2015 Last ned Publikasjoner
  En orientering fra Statens strålevern om kravene til teknisk bruk av lasere.
+ StrålevernRapport 2015:3 Radioactivity in the Marine Environment 2011 Radioaktivitet i marint miljø 25.02.2015 Last ned StrålevernRapport
  This report presents results of monitoring of radioactivity in sea water, sediment and biota collected in Norwegian waters in 2011.