Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ StrålevernRapport 2015:16 Faglige anbefalinger for lindrende strålebehandling av lungecancer Stråleterapi 24.11.2015 Last ned StrålevernRapport
  Faglige anbefalinger fra ekspertgruppe om rekvirering, planlegging og gjennomføring av strålebehandling ved ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).
+ StrålevernRapport 2015:15 Faglige anbefaling ved ikke-småcellet lungecancer Stråleterapi 24.11.2015 Last ned StrålevernRapport
  Faglige anbefalinger fra ekspertgruppe om rekvirering, planlegging og gjennomføring av lindrende strålebehandling ved lungekreft.
+ StrålevernRapport 2015:14 Faglige anbefalinger for kurativ behandling ved småcellet lungecancer Stråleterapi 24.11.2015 Last ned StrålevernRapport
  Faglige anbefalinger fra ekspertgruppe om rekvirering, planlegging og gjennomføring av strålebehandling ved kurativ småcellet lungekreft.
+ StrålevernInfo 11:2015 Tilsyn ved tannklinikker Tannrøntgen 20.11.2015 Last ned StrålevernInfo
  Høsten og vinteren 2014/2015 gjennomførte Statens strålevern tilsyn hos ni tannklinikker i utvalgte byer i Norges fire helseregioner. Hensikten var å se på hvordan klinikkene ivaretar strålevern og hvordan kravene i strålevernlovgivningen etterleves innen tannrøntgen.
+ StrålevernInfo 10:2015 Cooperation between Norwegian and Russian Regulatory Authorities Atomhandlingsplanen 10.11.2015 Last ned NRPA Bulletin
  The Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) has cooperated for over 10 years with its sister authorities in the Russian Federation in the area of regulatory enhancement of nuclear safety culture and radiation protection concerning legacy sites and facilities.
+ StrålevernInfo 09:2015 Regulatory Cooperation Program in Ukraine Handlingsplanen for atomsaker 10.11.2015 Last ned StrålevernInfo
  On 18 November 2014 an agreement was signed by the Norwegian Radiation Protection Authority and the State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine. This agreement set up a bilateral regulatory cooperation program under which the parties will exchange technical information and cooperate in the fields of nuclear and radiation safety and security.
+ Nordic statement on the use of bismuth shielding for the purpose of dose reduction in CT scanning CT 09.11.2015 Last ned Nordiske statements
  Nordisk statement om bruk av bismuthskjerming ved CT undersøkelser. De Nordiske strålevernsmyndighetene har formulert et statement vedrørende bruk av bismuthskjerming ved CT undersøkelser. Bismuthskjerming har et potensial for å redusere stråledosen til organer som skjoldbruskkjertelen, øyelinsen og brystkjertelen, om det brukes korrekt. Imidlertid er det flere bakdeler forbundet med teknikken. De Nordiske strålevernsmyndighetene anbefaler derfor at bruk av bismuthskjerming kun skal foretas når det er full kjennskap til hvordan CT maskinen fungerer. I de tilfeller når man ikke fullt ut kjenner til CT maskinens funksjoner, anbefales det å bruke alternative metoder når dette er mulig.
+ StrålevernInfo 08:2015 Prevention of the Smuggling of Nuclear and Radioactive Materials at the Ukraine-Moldova Border Atomhandlingsplanen 03.11.2015 Last ned NRPA Bulletin
  In June 2014, the Department of Energy (DOE) of the United States and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (MFA) signed a Memorandum of Understanding (MOU) entitled «Cooperation on Nonproliferation Assistance». The MOU specifically cites the detection and deterrence of illicit trafficking of nuclear materials across international borders.
+ StrålevernRapport 2015:13 Radiation Doses to the Norwegian Population Stråledoser 02.11.2015 Last ned StrålevernRapport
  This report presents average radiation doses received by the Norwegian population from different sources of medical radiation, cosmic radiation, and from naturally occurring and artificial radioactivity in the environment and food. Examples of population groups with elevated exposure are also presented.
+ StrålevernRapport 2015:12 Stråledoser til befolkningen Stråledoser 28.10.2015 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten presenterer gjennomsnittlige stråledoser til befolkningen i Norge fra ulike kilder innen medisinsk strålebruk, kosmisk stråling og fra naturlig og menneskeskapt radioaktivitet i miljøet og næringsmidler. Det er også gitt eksempler på befolkningsgrupper som får høyere doser enn gjennomsnittet.