Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ Krav til lasere og virksomheter som bruker lasere Laser og lys 02.03.2015 Last ned Publikasjoner
  En orientering fra Statens strålevern om kravene til teknisk bruk av lasere.
+ StrålevernRapport 2015:1 Strategisk plan 2015–2017 Statens strålevern 10.02.2015 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten beskriver nåsituasjonen, utfordringene og planene for hva Statens strålevern skal legge særlig vekt på i planperioden 2015–2017 når det gjelder vern for menneske, miljø og samfunn.
+ Veileder 6: "Veileder om stråleterapi" – revidert januar 2015 Stråleterapi 27.01.2015 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan krav i "Forskrift om bruk av strålekilder, utslipp og avfallsbehandling" kan oppfylles innen strålebehandling av mennesker. Dette gjelder bl.a. krav til kompetanse, tekniske krav til utstyr og skjerming, dosegrenser og persondosimetri, berettigelse og optimalisering av behandling m.m. REVIDERT JANUAR 2015.
+ StrålevernRapport 2014:7 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management Radioaktivt avfall 29.12.2014 Last ned StrålevernRapport
  This report describes the overall situation of the spent fuel and radioactive waste management in Norway. This national report is submitted to the fifth review meeting of the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of the Radioactive Waste Management to be held on 11–22 May 2015
+ StrålevernRapport 2014:8 Kliniske revisjoner av stråleterapi ved brystkreft ved norske stråleterapienheter i perioden 2009–2011 Stråleterapi 17.12.2014 Last ned StrålevernRapport
  I perioden 2009-2011 ble det gjennomført eksterne, kliniske revisjoner for brystkreftbehandling i Norge. Alle stråleterapiavdelingene som tilbød postoperativ brystkreftbestråling ble invitert, og ønsket å delta, i revisjonene. De kliniske revisjonene var et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) og KVIST-gruppen.
+ Teknisk dokument 5 - mobilt utstyr for måling av personer Laboratoriene 15.12.2014 Last ned Teknisk dokument
  I forbindelse med kalibrering av måleutstyret i 2012 ble det også gjort en gjennomgang av tidligere resultater og forbedring av beregningsmetoder. Det ble også identifisert videre forbedringsbehov.
+ Investigation into the radioecological status of Stepovogo fjord Atomhandlingsplanen 23.10.2014 Last ned Other publications
 
+ Veileder 5: Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur underlagt godkjenning - revidert sept. 2014 Røntgen 16.10.2014 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan en del generelle krav i "Forskrift om strålevern og bruk av stråling" kan oppfylles innen medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Dette gjelder bl.a. krav til godkjenning, melding, apparatur, skjerming, persondosimetri, dosegrenser, kompetanse og spesielle krav til medisinsk strålebruk.
+ StrålevernRapport 2014:6 Representative doser i Norge – 2006–2009 Radiologi 22.09.2014 Last ned StrålevernRapport
  Representative doser fra en nasjonal innsamling i perioden 2006 til 2009 er presentert. Totalt omfatter materialet 447 representative doser for generelle røntgenundersøkelser og 389 for CT undersøkelser.
+ StråleverRapport 2014:5 Strålevern i utdanningen for helsepersonell Medisinsk strålebruk 21.09.2014 Last ned StrålevernRapport
  Kartlegging av strålevernundervisningen for utvalgte helseprofesjoner som er involvert i arbeid med medisinsk strålebruk.