Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ StrålevernRapport 2014:8 Kliniske revisjoner av stråleterapi ved brystkreft ved norske stråleterapienheter i perioden 2009–2011 Stråleterapi 17.12.2014 Last ned StrålevernRapport
  I perioden 2009-2011 ble det gjennomført eksterne, kliniske revisjoner for brystkreftbehandling i Norge. Alle stråleterapiavdelingene som tilbød postoperativ brystkreftbestråling ble invitert, og ønsket å delta, i revisjonene. De kliniske revisjonene var et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) og KVIST-gruppen.
+ Teknisk dokument 5 - mobilt utstyr for måling av personer Laboratoriene 15.12.2014 Last ned Teknisk dokument
  I forbindelse med kalibrering av måleutstyret i 2012 ble det også gjort en gjennomgang av tidligere resultater og forbedring av beregningsmetoder. Det ble også identifisert videre forbedringsbehov.
+ Investigation into the radioecological status of Stepovogo fjord Atomhandlingsplanen 23.10.2014 Last ned Other publications
 
+ Veileder 5: Veileder om medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur underlagt godkjenning - revidert sept. 2014 Røntgen 16.10.2014 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan en del generelle krav i "Forskrift om strålevern og bruk av stråling" kan oppfylles innen medisinsk bruk av røntgen- og MR-apparatur. Dette gjelder bl.a. krav til godkjenning, melding, apparatur, skjerming, persondosimetri, dosegrenser, kompetanse og spesielle krav til medisinsk strålebruk.
+ StrålevernRapport 2014:6 Representative doser i Norge – 2006–2009 Radiologi 22.09.2014 Last ned StrålevernRapport
  Representative doser fra en nasjonal innsamling i perioden 2006 til 2009 er presentert. Totalt omfatter materialet 447 representative doser for generelle røntgenundersøkelser og 389 for CT undersøkelser.
+ StråleverRapport 2014:5 Strålevern i utdanningen for helsepersonell Medisinsk strålebruk 21.09.2014 Last ned StrålevernRapport
  Kartlegging av strålevernundervisningen for utvalgte helseprofesjoner som er involvert i arbeid med medisinsk strålebruk.
+ StrålevernRapport 2014:4 Overvaking av radioaktivitet i omgivnadene 2013 Radioaktivitet i luft 12.09.2014 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten inneheld beskriving og resultat frå Strålevernet sine Radnett- og luftfilterstasjonar og frå Sivilforsvaret si radiacmåleteneste i 2013.
+ Sommerovervåkningsrapport nr 2 - 2014 Radioaktivitet i miljøet 10.09.2014 Last ned Andre publikasjoner
 
+ Sommerovervåkningsrapport nr 1 - 2014 Radioaktivitet i miljøet 10.09.2014 Last ned Andre publikasjoner
 
+ StrålevernInfo 4:2014: Joint Norwegian-Russian expedition to investigate the sunken nuclear submarine K-159 in the Barents Sea Atomhandlingsplanen 26.06.2014 Last ned StrålevernInfo
  In the summer of 2014, a joint Norwegian-Russian expedition will visit the site in the Barents Sea where the Russian nuclear submarine K-159 sank in 2003. K-159 represents a potential large source of radioactive contamination to the Arctic marine environment. The purpose of the expedition is to obtain new, up-to-date information about the level of radioactive contamination in the marine environment in the immediate vicinity of K-159 and in adjacent areas of the Barents Sea.