Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ StrålevernInfo 4:2015 The Dosimetry Laboratory at the NRPA Dosimetrilaboratoriet 27.05.2015 Last ned NRPA Bulletin
  The Dosimetry Laboratory at the Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) is the National Calibration Laboratory for the units gray (Gy), sievert (Sv) and becquerel (Bq).
+ StrålevernRapport 2015:6: Inventory and source term evaluation of the dumped nuclear submarine K-27 Atomhandlingsplanen 27.05.2015 Last ned NRPA Report
  An overview of existing and /available information regarding the Russian nuclear submarine K-27 is provided in the report. Furthermore, a detailed account of the inventory is given along with consideration of the various conditions under which a spontaneous chain reaction might occur. The amounts and forms of radionuclides that may be released to the environment under given accident scenarios are thereafter characterised.
+ StrålevernRapport 2015:4: Effekt av KVIST-arbeidet. Spørjeundersøking 2014 Stråleterapi 04.05.2015 Last ned StrålevernRapport
  Samandrag av spørjeundersøking om effekt av KVIST-arbeidet på stråleterapien i Noreg.
+ StrålevernRapport 2015:5 Radon National Action Plan Radon 23.04.2015 Last ned StrålevernRapport
  This report presents conclusions of an International workshop on radon national action plan. The workshop was organized in connection to radon requirements in EU Directive 2013/59/Euratom.
+ Veileder 4: "Veileder til solarieforhandlere og importører" Solarium 20.04.2015 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan krav i strålevernloven og tilhørende forskrift kan oppfylles for forhandlere eller importører av solarier. Dette gjelder blant annet tekniske krav til solariet, meldeplikt og krav til kompetanse og skriftlige prosedyrer. REVIDERT PER APRIL 2015
+ Veileder 3: Veileder til solstudioinnehavere og virksomheter som tilbyr soling i solarium Solarium 20.04.2015 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan krav i strålevernloven og tilhørende forskrift kan oppfylles for de som driver solstudio eller på annen måte tilbyr soling i solarium. Dette gjelder blant annet tekniske krav til solariet, nødvendig informasjon til kunde, meldeplikt og krav til kompetanse og skriftlige prosedyrer. REVIDERT PER APRIL 2015.
+ StrålevernInfo 3:1015: Sikring og fjerning av brukt kjernebrensel i Andrejevbukta Atomhandlingsplanen 15.04.2015 Last ned StrålevernInfo
  Sikker håndtering og fjerning av brukt kjernebrensel i Andrejevbukta er en av den norske regjeringens viktigste prioriteringer innenfor regjeringens atomhandlingsplan.
+ Alunskiferkart Radon 08.04.2015 Last ned Andre publikasjoner
  for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven
+ Årsmelding 2014 Statens strålevern 19.03.2015 Last ned Andre publikasjoner
 
+ StrålevernRapport 2015:2 Årsrapport 2014 Statens strålevern 16.03.2015 Last ned StrålevernRapport
  Årsrapport med regnskap 2014.