Publikasjoner

StrålevernRapport er Strålevernets serie for utredning, beskrivelser, analyser og evalueringer.

StrålevernInfo omhandler et aktuelt tema over 1-4 sider.

StrålevernHefte omfatter generell informasjon, råd og anbefalinger, normer og bestemmelser på strålevernområdet i Norge.

Veiledere til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veilederne finnes kun elektronisk.

Teknisk dokument er en teknisk/vitenskapelig serie med fokus på måleteknikk, dosevurderinger, kalibreringer og laboratorierutiner.

Andre publikasjoner: Ulike publikasjoner som er utgitt av Strålevernet eller andre.

Vis utvalg av publikasjoner

Type
År
Emne
  Tittel Emne Dato ▼ Last ned Type
+ StrålevernRapport 2015:7 UV-eksponering av den norske befolkningen Sol og UV 26.06.2015 Last ned StrålevernRapport
  Rapporten sammenfatter kunnskap om hvilken UV-eksponering den norske befolkningen utsetter seg for, fra sola når de er hjemme og på sydenferier og fra bruk av solarium. Den peker på grupper som får høyere UV-doser enn gjennomsnittet og derfor også høyere risiko for å utvikle hudkreft og andre solskader. Det er også gitt eksempler på hvor mye eksponering vi kan spare ved ulike solbeskyttelsestiltak.
+ StrålevernInfo 2:2015 Aktsomhetskart for radon Radon 25.06.2015 Last ned StrålevernInfo
  Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens strålevern har utviklet et nasjonalt aktsomhetskart for radon. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske forhold.
+ StrålevernInfo 6:2015: Radon fra tilkjørte masser under bygg – anbefalt grenseverdi Radon 25.06.2015 Last ned StrålevernInfo
  Statens strålevern anbefaler at pukk og andre tilkjørte masser under og rundt bygninger har dokumentert lave konsentrasjoner av radium og uran. Mye radium og uran i disse massene kan føre til høy konsentrasjon av radon i bygget.
+ Alunskiferkart Radon 15.06.2015 Last ned Andre publikasjoner
  Veiledning til alunskiferkart fra Norges geologiske undersøkelse og Statens strålevern
+ StrålevernInfo 5:2015: The dumped Russian nuclear submarine K-27 Atomhandlingsplanen 04.06.2015 Last ned StrålevernInfo
  Marine dumping of liquid and solid radioactive waste in the Arctic was practiced by the former USSR and later by Russia from the early 1960s until the early 1990s. Reactors and reactor compartments with a total activity of about 36.6 PBq were dumped in the Kara Sea; 21.8 PBq of this amount being due to spent nuclear fuel (SNF).
+ StrålevernInfo 4:2015 The Dosimetry Laboratory at the NRPA Dosimetrilaboratoriet 27.05.2015 Last ned NRPA Bulletin
  The Dosimetry Laboratory at the Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) is the National Calibration Laboratory for the units gray (Gy), sievert (Sv) and becquerel (Bq).
+ StrålevernRapport 2015:6: Inventory and source term evaluation of the dumped nuclear submarine K-27 Atomhandlingsplanen 27.05.2015 Last ned NRPA Report
  An overview of existing and /available information regarding the Russian nuclear submarine K-27 is provided in the report. Furthermore, a detailed account of the inventory is given along with consideration of the various conditions under which a spontaneous chain reaction might occur. The amounts and forms of radionuclides that may be released to the environment under given accident scenarios are thereafter characterised.
+ StrålevernRapport 2015:4: Effekt av KVIST-arbeidet. Spørjeundersøking 2014 Stråleterapi 04.05.2015 Last ned StrålevernRapport
  Samandrag av spørjeundersøking om effekt av KVIST-arbeidet på stråleterapien i Noreg.
+ StrålevernRapport 2015:5 Radon National Action Plan Radon 23.04.2015 Last ned StrålevernRapport
  This report presents conclusions of an International workshop on radon national action plan. The workshop was organized in connection to radon requirements in EU Directive 2013/59/Euratom.
+ Veileder 4: "Veileder til solarieforhandlere og importører" Solarium 20.04.2015 Last ned Veiledere
  Veilederen viser hvordan krav i strålevernloven og tilhørende forskrift kan oppfylles for forhandlere eller importører av solarier. Dette gjelder blant annet tekniske krav til solariet, meldeplikt og krav til kompetanse og skriftlige prosedyrer. REVIDERT PER APRIL 2015