Folkets Strålevern får ikke bruke domenet stralevern.no

Tilbake

Publisert 29.05.2012, oppdatert 29.05.2012 09:13

Interesseorganisasjonen Folkets Strålevern må endre sine internettadresser etter en avgjørelse i Domeneklagenemda.  Nettadressene kan forvirre publikum og gi inntrykk av å være offentlig forvaltning.  – Vi må være trygg på at nettbrukerne treffer myndigheten når de søker opp navnet, sier Ole Harbitz, direktør i Statens strålevern.

 

Nemnda slår fast at det er Statens strålevern som har krav på domenene på bakgrunn av en opparbeidet rettighet. Myndigheten har eiet lignende domenenavn siden i 2001 og navnet Strålevernet var innarbeidet lenge før Folkets Strålevern registrerte sine domener i 2010. Nemnda mener at Folkets Strålevern visste eller burde visst at rettighetene til domenet egentlig lå hos myndigheten og at likheten kunne medføre forvirring. Folkets Strålevern har selv oppgitt å ha mottatt henvendelser fra personer som trodde de hadde kommet til Statens strålevern.

- Vi er glad for Domeneklagenemndas avgjørelse. Det er uheldig å skape forvirring mellom to aktører med ulikt mandat. Vi må være trygg på at nettbrukerne treffer myndigheten Statens strålevern når det er målet med søket, sier Ole Harbitz, direktør i Statens strålevern.

Folkets Strålevern kommuniserer sammenhenger mellom stråling og helse som avviker sterkt fra myndighetens faglige vurderinger.

 

Svært like navn

Det er Statens strålevern som har klaget inn saken for nemnda. Folkets Strålevern har til nå registrert og benyttet internett-adressene stralevern.no og straalevern.no.  MyndighetenStatens strålevern eier domenenavn som er nesten like. Nettadressene stralevernet.no, strålevernet.no og straalevernet.no fører alle til myndighetens hjemmesider.
Domenenavnene skal overføres til Statens strålevern første halvdel av juni.