Det norske, svenske, islandske og finske strålevernet anbefaler forbud mot bruk av solsenger for personer under 18 år

Tilbake

Publisert 11.11.2009, oppdatert 19.01.2012 14:38

Stikkord: Pressemelding

Strålevernet i de fire landene anbefaler at det innføres en aldersgrense på 18 år for å hindre mindreårige i å bruke solsenger. Denne typen regelverk har allerede blitt innført i flere europeiske land.


De nordiske strålevern- og helsemyndighetene har lenge advart personer under 18 år og personer med lys hud mot å bruke solsenger. I en ny felles anbefaling vil de fire strålevernsmyndighetene i Norge, Sverige, Island og Finland nå tilrå at det innføres en aldersgrense på 18 år for bruk av solsenger.


Ultrafiolett stråling øker risikoen for å utvikle hudkreft betraktelig. Barn og ungdom er mest utsatt. Personer som blir solbrent i ung alder har større risiko for å utvikle føflekkreft senere i livet. Føflekkreft er den mest alvorlige formen for hudkreft. I en kommentar peker direktør Ole Harbitz på en fersk undersøkelse av solariebruken som er utført av Kreftforeningen i samarbeid med Strålevernet. Undersøkelsen viser tydelig at det er en omfattende bruk av solarier blant barn og unge.


Et internasjonalt anerkjent grunnleggende prinsipp for beskyttelse mot stråling er at alle aktiviteter som innebærer stråling må være forsvarlige, m.a.o. ha flere positive enn negative konsekvenser. Verdens helseorganisasjons kreftforskningsinstitutt (WHO-IARC) har nå klassifisert solarier som avgir UV-stråling som "kreftfremkallende for mennesker". Muligheten for forsvarlig bruk av solsenger stilles dermed kraftig i tvil.


Strålevernsmyndighetene anbefaler derfor at det innføres begrensninger for solstudioer som er åpne for allment bruk, blant annet forbud mot bruk, salg eller leie av solsenger for personer under 18 år. Denne typen regelverk har allerede blitt innført i flere europeiske land.

Kontaktperson:
Lill Tove Norvang Nilsen, forsker, Statens strålevern.