PRESSEMELDING: Signering av samarbeidsavtale mellom norske og russiske strålevernsmyndigheter

Tilbake

Publisert 12.11.2008, oppdatert 07.01.2014 10:58

Stikkord: Pressemelding

Torsdag 13. november signerer Statens strålevern en samarbeidsavtale med FMBA (Federal Medical-Biological Agency) i Russland. Strålevernet signerer avtalen på vegne av Det norske helse- og omsorgsdepartementet, og FMBA – på vegne av Den russiske føderasjonens helse- og sosialdepartement. Avtalen signeres i Moskva. Avtalen gjelder strålevern av arbeidstakere, befolkning og miljø under opprydding på nukleære anlegg.

Avtalen signeres 13.november 2008  kl. 13:00 i Moskva i FMBAs lokaler i Volokolamskoye shosse 30.
Norsk presse i Moskva er invitert.

Samarbeidet mellom Statens strålevern og FMBA startet for en tid tilbake, men det er først nå samarbeidsavtalen blir undertegnet. Hovedfokuset i avtalen og i samarbeidet er strålevern av arbeidstakere, befolkning og miljø med spesielt fokus på oppryddingsarbeid i Nordvest Russland. 
Arbeid ved Andrejevbukta og Gremikha utgjør en viktig del av dette samarbeidet. Ved basen i Andrejevbukta ligger det lagret store mengder brukt kjernebrensel fra Nordflåtens atomubåter, og lignende finnes i Gremikha. Infrastrukturen ved anleggene er dårlig og må forbedres. Norge er sterkt involvert i oppryddingsarbeidet og oppbygging av infrastruktur der.

I 2008 utviklet Statens strålevern fire prosjekter sammen med FMBA. Prosjektene går bl.a. ut på å utarbeide effektive metoder for strålevern av arbeidstakerne på anleggene i Andrejevbukta og Gremikha, og på å etablere et langsiktig overvåkingssystem for beskyttelse av befolkning og miljø, samt forbedre radiologisk beredskap på disse stedene.

Prosjektene utføres i samsvar med Handlingsplanen for atomsaker, som er norske myndigheters viktigste virkemiddel for samarbeid om atomsikkerhet og hindring av radioaktiv forurensning fra atomvirksomhet i Nordvest-Russland. En viktig del av Handlingsplanen for atomsaker er dedikert til samarbeidet med ulike russiske regulerende myndigheter. Statens strålevern har hatt samarbeid med ulike fagmyndigheter over lang tid, både med militære og sivile, og har tidligere signert samarbeidsavtaler bl a med det russiske forsvarsdepartementet.

Atomsikkerhet er et viktig norsk satsingsområde i vårt bilaterale forhold til Russland da de største konsentrasjonene av nukleære installasjoner befinner seg på Kolahalvøya, ikke langt fra norskegrensen. Evt. radioaktive utslipp i nordområdene kan ha alvorlige konsekvenser for helse og miljø i Norge. 

Les mer om Handlingsplanen for atomsaker.