Trygg påskesol hjemme

Tilbake

Publisert 07.03.2008, oppdatert 19.11.2009 15:41

Stikkord: Pressemelding

Nyt sola i påsken. Tidlig påske betyr at du i høyfjellet i Sør-Norge kun trenger å smøre deg midt på dagen. I resten av Norge trenger du ikke å tenke på solbeskyttelse. I Alpene og ved Middelhavet ventes det derimot sterk UV-stråling. Her er det viktig å beskytte seg.

Påsken kommer svært tidlig i år, og det ventes svak UV-stråling her hjemme. Når sola står lavt på himmelen, vil UV-indeksen også være lav.
I lavlandet er det ikke behov for solbeskyttelse påskedagene. Det samme gjelder i høyfjellet i nord. Gå ut og nyt sola!
I høyfjellet i Sør-Norge kan UV-strålingen bli noe sterkere. Er det finvær, er det lurt å beskytte seg midt på dagen.

Sterk sol i Sør-Europa
I Alpene kan en ved klarvær forvente en UV-indeks på omkring 5-6 i påska. Hvis det oppstår spesielle situasjoner med tynt ozonlag, kan den bli vesentlig høyere. Ferierende her bør beskytte seg med solkrem som gir middels til høy beskyttelse (minimum faktor 15) og bruke solbriller. Vær oppmerksom på at snø reflekterer solstråler - ekstra mye ved store snødekte vidder i høyfjellet.
I Spania og ved Middelhavet kan UV-indeksen komme opp mot 6-7. Her er det lurt å beskytte seg med hodeplagg, solkrem og solbriller. La gjerne barna tilbringe litt tid i skyggen.

Ekstremt i Thailand
Skal du til Thailand eller områder nær ekvator i påsken må du være ekstra påpasselig. Her er UV-indeksen midt på dagen 13-14, noe som tilsier ekstremt sterk stråling. Ekstra solbeskyttelse er da absolutt nødvendig. Søk skygge mellom klokken 12 og 15. Bruk klær, hodeplagg og solbriller, og smør deg ofte med solkrem med høy beskyttelse.

UV-stråling og ozonlaget
Det har i løpet av vinteren 2007-2008 vært flere perioder med uvanlig lite ozon, så lite som 30-40 prosent under normale verdier for sesongen. Dette har stor betydning for UV-strålingen, som da øker med omtrent samme prosentandel. Siden påsken er tidlig i år vil UV-strålingen sannsynligvis bli lav til moderat, uansett ozonnivåer. Men vær klar over sammenhengen mellom UV og ozonlaget hvis du reiser sørover i påsken.

StedUV-
indeks
Solråd
Lavlandet i Sør-Norge1-2Ingen beskyttelse er nødvendig.
Høyfjellet i Sør-Norge3Beskyttelse trengs midt på dagen. Bruk solkrem og solbriller.
Høyfjellet i Nord-Norge1-2Ingen beskyttelse er nødvendig.
Alpene5-6Beskyttelse er nødvendig. Bruk solbriller og solkrem med middels beskyttelse (minst faktor 15).
Spania6-7Beskyttelse er nødvendig. Ta enkelte pauser fra solen mellom kl 12-15. Bruk klær, hodeplagg, solbriller og solkrem med middels beskyttelse (minst faktor 15).
Thailand13-14Ekstra solbeskyttelse er absolutt nødvendig. Søk skygge mellom kl 12-15. Bruk klær, hodeplagg, solbriller, og smør deg ofte med solkrem med høy beskyttelse (faktor 30-50).


Ytterligere informasjon og kontaktpersoner:
 1. Meteorologisk institutt - www.yr.no (daglig UV-varsel i Norge)
  Vakthavende meteorolog: Bergen - 55 23 66 00, Oslo - 22 96 30 00, Tromsø - 77 62 13 00
 2. Norsk institutt for luftforskning - www.uv.nilu.no (daglige UV-varsel samt UV- og ozonmålinger)
  Anne Nyeggen: 90776232, Cathrine Lund Myhre 48 22 13 53
 3. Statens forurensningstilsyn – www.sft.no (ansvarlig myndighet)
  Harold Leffertstra: 22 57 35 12
 4. Kreftforeningen - www.solvett.no (solbeskyttelse, hudkreft)
  Terje Mosnesset: 995 04 261
 5. Statens strålevern - www.nrpa.no (UV-indeks og -målinger)
  Dag Andreas Fedøy: 920 54 309