Pressemelding/Press release: Nedrustning i praksis/Disarmament for dummies

Tilbake

Publisert 25.02.2008, oppdatert 25.05.2012 12:41

Stikkord: Pressemelding

– Pressebrifing om norsk-britisk banebrytende prosjekt på Kjeller mandag 25.2 kl. 15.00

  
I forbindelse med den internasjonale nedrustningskonferansen Achieving the Vision of a World Free of Nuclear Weapons som arrangeres i Oslo 26. – 27. februar, holder Statens strålevern sammen med andre involverte parter en egen presentasjon av et norsk-britisk pionerprosjekt for verifisering av atomvåpen.

Målet med prosjektet er å finne metoder for at et land uten kjernevåpen – som har forpliktet seg til aldri heller å søke slik kunnskap – skal kunne gå god for at nedrustning faktisk finner sted i land med slike våpen. Det skal gjennomføres en stor øvelse på Kjeller høsten 2008 hvor deler av Institutt for energiteknikks anlegg på Kjeller (IFE) simulerer et lager for kjernevåpen som skal inspiseres av et utenforstående part. Britiske atomvåpenteknikere vil delta i øvelsen.

Tilsvarende prosjekter har ikke vært etablert eller gjennomført tidligere. Fullstendig nedrustning vil måtte innebære at land som tidligere har hatt kjernevåpen må tillate land uten slike våpen eller alternativt uavhengige internasjonale organisasjoner å verifisere at disse er destruert. Norge støtter derfor i dag prosjekter ved både norske og utenlandske institusjoner som kan gi oss ny kunnskap om hvilke utfordringer vi står ovenfor i dette arbeidet.

Det vil bli vist eksempler på instrumenter og demonstrert konkret hvordan målinger kan utføres. Det er også anledning til å stille spørsmål til de ekspertene som norske myndigheter drar fordel av i dette prosjektet.

Disarmament for dummies
- Media brief on pioneering Norwegian-British project on disarmament at Kjeller 3pm, Monday 25 February.

For the past year, Norway and the United Kingdom have been involved in a groundbreaking new initiative - developing the technology to rid the world of nuclear weapons. Never before have two states, one with nuclear weapons and one without, worked together in this way to help make nuclear disarmament a reality.

In light of the international disarmament conference Achieving the Vision of a World Free of Nuclear Weapons in on Oslo 26–27 February, the Norwegian Radiation Protection Authority will host a media briefing to explain more about this important project.

Instruments and methods for measuring will be demonstrated and experts will answer questions during the brief.


Kjeller Research Reactor
Visiting address: Instituttveien 18, 2007 KJELLER
20 km East of Oslo, 25 km from Oslo International Airport, 3 km from Lillestrøm railway station/bus terminal.